ÇED Raporları daha kolay okunacak | WWF

ÇED Raporları daha kolay okunacakGüncelleme Tarihi 12 Şubat 2018   |  
çed, sçd, ced, scd
12 Şubat 2018 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.
© WWF-Türkiye
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 15 STK’nın katılımıyla WWF-Türkiye tarafından düzenlenen toplantıda, ÇED ve SÇD raporlarının paydaşlar tarafından daha iyi incelenmesine yardımcı olacak ve toplumsal uzlaşmaya zemin hazırlayacak araçlar sunuldu. 
 
WWF-Türkiye liderliğinde 6 ülkede yürütülen “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi” (CO-SEED) projesi kapsamında, 12 Şubat 2018 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.
 
Toplantıda, ÇED ve SÇD raporlarına yönelik hazırlanan kontrol listeleri çevresel karar alma süreçlerine dahil olmak isteyen paydaşlara sunuldu. Kontrol listeleri, ilgili vatandaşların, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin ve resmi kurum yetkililerinin, ÇED ve SÇD raporlarını daha kolay okumalarına, değerlendirmelerine ve halkın katılımı süreçlerinde yapıcı ve güvenilir görüşler oluşturabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
 
WWF-Türkiye Proje Koordinatörü Aslı Gemci, açılış konuşmasında, “Bir ÇED raporunun kalitesinin değerlendirilmesi, yalnızca, nihai kararı alma yetkisine sahip kamu kuruluşunun görevi değildir. Uzmanlar, halk ve sivil toplum kuruluşları da, ÇED süreçlerinde ortaya konulan bilgi ve öngörülen sonuçlar hakkında sağlıklı değerlendirme ve yorum yapabilecek kapasiteye sahip olmalı ve mutlaka fikir beyan etmelidir. Bu sayede, bir raporun söz konusu yatırımla ilgili kararlarına dayanak oluşturup oluşturamayacağı görülebilir ve gerekirse raporun geliştirilmesi sağlanabilir” görüşlerini vurguladı.
 
ÇED ve SÇD süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da bir araya gelen STK temsilcileri, inceledikleri ÇED raporlarında yer alan bilgilerin yeterli olup olmadığını ve iyi uygulama standartlarına uyup uymadığını tartışarak, sözkonusu projelerin çevreye olası etkileri ve bu etkilerin nasıl azaltılabileceği hakkında değerlendirmeler yaptı. Bugüne dek “olumlu” kararı verilmiş 4,457 ÇED raporunda sunulan bilgilerin kalitesi ile ilgili endişelerini belirten katılımcılar, raporların ilgili bütün paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için izlenmesi gereken yol ve yöntemlere  ilişkin önerilerde bulundu. Katılımcılar ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ve halkın görüşlerinin nihai karar alma sürecinde dikkate alınması için atılabilecek adımları tartıştı. 

Editöre Notlar:
 
Co-SEED projesi
WWF-Türkiye’nin koordinatörlüğünü yaptığı “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED)”, Türkiye’de ve Balkanlar’daki beş ülkede ÇED ve SÇD süreçlerine sivil toplumun katılımını artırmayı amaçlayan uzun soluklu bir proje. Arnavutluk,  Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş yararlanıcı ülkeyi kapsayan projede, Hırvatistan da danışman ülke olarak yer alıyor.
 
Neyi amaçlıyoruz?
ÇED ve SÇD konularında sivil toplumun kapasitesinin güçlendirilmesi, ilgili yasal çerçevenin geliştirilmesi, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımının ve basının konuya yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.
 
Nerede çalışıyoruz?
Proje etkinlikleri, Arnavutluk,  Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş yararlanıcı ülkede hayata geçirilirken Hırvatistan projede danışman ülke olarak yer alıyor. Ulusal düzeyde politikaların değiştirilmesi için yürütülen çalışmaların yanı sıra, yerelde ÇED süreçlerini, halkın katılımı toplantılarını ve sivil toplumun etkinliklerini de izliyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de Denizli, İzmir, Kazdağları, Edirne, Adana ve Karaman’da bu süreçleri yakından takip ediyoruz.
 
çed, sçd, ced, scd
12 Şubat 2018 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.
© WWF-Türkiye Enlarge
çed, sçd, ced, scd
12 Şubat 2018 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.
© WWF-Türkiye Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus