WWF-Türkiye, Daha İyi Pamuk (Better Cotton) Projesi için Doğa Koruma Uzmanı / Üretici Birim Yöneticisi arıyor | WWF

WWF-Türkiye, Daha İyi Pamuk (Better Cotton) Projesi için Doğa Koruma Uzmanı / Üretici Birim Yöneticisi arıyorGüncelleme Tarihi 27 Aralık 2018   |  
WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye

WWF-Türkiye, Daha İyi Pamuk (Better Cotton) Projesi için Doğa Koruma Uzmanı / Üretici Birim Yöneticisi arıyor!
 
Ünvan: Üretici Birim Yöneticisi
Çalışma Yeri: Aydın
Proje Alanı: Aydın
Görev Alacağı Birim: Doğa Koruma – Gıda Programı
Son Başvuru Tarihi:  31.01.2019

Görev Tanımı
Sürdürülebilir Gıda Programı dahilinde başlatılan Daha İyi Pamuk (Better Cotton) Projesi, pamuk üretiminin çevre ve insan üzerindeki olumsuzluklarını en aza indirgemeye çalışan Better Cotton Inititative (BCI) tarafından belirlenmiş olan pamuk standardının pamuk üreticileri tarafından benimsenmesi ve bölgede yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, WWF-Türkiye bünyesinde 31 Mart 2020 tarihine kadar süreli kadro ile Üretici Birim Yöneticisi ünvanı ile Söke başta olmak üzere Aydın ve çevresinde pamuk üretimi yapan çiftçilerden oluşturulacak üretici birimlerin saha aktivitelerinin uygulanması, belgelenmesi ve izlenmesi konusunda çalışacak minimum 5 yıl deneyimli ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, üniversitelerin fen, mühendislik ve beşeri bilimler fakültelerinden mezun olmuş, iyi derecede İngilizce bilen adaylar aranmaktadır.  

Görevler
WWF-Türkiye, BCI (Better Cotton Initiative) ve/veya IPUD (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği) eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak

 • Proje kapsamında Aydın ilinde (veya Büyük Menderes Havzası’nda) kendi üretici birimine ait pamuk üretimi yapan çiftçileri ve diğer üretici birimleri düzenli ziyaret etmek

 • Sürekli pamuk çiftçisi ile temas edecek olan Saha Kolaylaştırıcılarını gerektiğinde yönlendirmek, sahadan gelen verileri analiz edip Proje Yöneticisine raporlamak

 • Pamuk arazilerinde BCI çiftçileri ve işçilerinin, BCI Prensipleri ve Kriterleri doğrultusunda yapılabilecek iyi uygulamalar konusunda eğitim almalarını sağlamak

 • Arazi büyüklüğüne göre kategorize edilmiş çiftçilerden oluşan “Üretici Birimler”in BCI standartlarına göre tanımlanmış iç işleyişine dair aşağıdaki eylemleri yerine getirmek:

  • Çiftçilerden üretici birime ve BCI’a iletmek üzere doğru veri toplama, düzenleme ve raporlama için bir sistem geliştirmek

  • Üretici birimlerinin İç Yönetim Sistemini koordine etmek

  • Üretici birimleri için veri yönetimi sisteminin işleyişini sürdürmek

  • BCI prensiplerine dair asgari gereklilikler ve iyileştirme göstergeleri konusunda yıllık Öz Değerlendirme yapmak

  • Sürekli İlerleme Planını geliştirmek ve yıllık olarak gözden geçirmek

  • Olası uyumsuzluklarla ilişkili sorun ve riskleri tanımlamak, ele almak

  • Faaliyetlerin izlenmesi sonucunda düzeltici eylemlerin yapılmasını planlamak ve sağlamak

  • 2. taraf ve 3. taraf değerlendirmeleri esnasında görüşmeleri kolaylaştırmak ve belgelerin gözden geçirilmesinde destek olmak

  • Entegre Zararlı Yönetiminin beş bileşenini kapsayan spesifik uygulamaları içeren ve yerel koşullara uyarlanmış, zamana bağlı mevcut planı gözden geçirip gerektiğinde güncellemek ve plana ilişkin eylemleri hayata geçirmek

  • Yerel su kaynaklarının korunmasına ilişkin iklim değişikliği ile uyumlu Su Yönetimi mevcut planını gözden geçirip gerektiğinde güncellemek ve plana ilişkin eylemleri hayata geçirmek

  • Toprak sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine ilişkin Toprak Yönetim mevcut planını gözden geçirip gerektiğinde güncellemek ve plana ilişkin eylemleri hayata geçirmek

  • Tarla ve havza ölçeğinde biyolojik çeşitliliğin korunup geliştirilmesine yönelik Biyoçeşitlilik mevcut planını gözden geçirip gerektiğinde güncellemek ve plana ilişkin eylemleri hayata geçirmek

  • Pamuk üretiminde Çocuk İşçiliğinin Engellenmesi mevcut planını gözden geçirip gerektiğinde güncellemek ve plana ilişkin eylemleri hayata geçirmek

  • Tüm bu işleri Proje Yöneticisi ve WWF-Türkiye ve İPUD çalışanları ile uyum ve eşgüdüm içinde yapmak

Aranan nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık (Ziraat Mühendisliği öncelikli olmak üzere) fen, mühendislik ve beşeri bilimler fakültelerinden mezun olmuş olmak

 • Minimum 5 yıllık arazi deneyimine sahip olmak

 • Çok iyi derecede İngilizce biliyor olmak; İngilizce dilinde akıcı sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek  (Projenin yabancı uyruklu danışmanları ile birebir çalışma gerekecektir.)

 • İngilizce ve Türkçe raporlama, plan oluşturma deneyimine sahip olmak

 • Hem takımla hem de tek başına çalışma motivasyonu yüksek ve proaktif olarak hareket edebiliyor olmak

 • Aydın’da (tercihen Söke’de) ikamet ediyor olmak

 • B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif sürücü olmak

 • Seyahat engeli olmamak

 • Arazi şartlarında çalışmaya alışkın olmak

 • Tercihen pamuk ve sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

 • İnsan ilişkileri kuvvetli

 • Çiftçi eğitimi ve/veya grup eğitimi verme konusunda deneyimli, pozitif ve enerjik

 • Planlama ve zaman yönetimi kuvvetli

 • Analitik yönü güçlü, detay odaklı çalışabilen, problem çözme yetkinliği olan

 • MS Ofis programlarına, özellikle Excel programına ileri düzeyde hakim


Adayların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını  31 Ocak 2019 tarihine kadar konu bölümünde “İyi Pamuk Projesi” yazılmış halde gokulu@wwf.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus