Deniz Kıyı Temizliği | WWF

NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

DENİZ KIYI TEMİZLİĞİ

© Ayşe Oruç/ WWF-Türkiye

WWF okyanus ve denizlere ulaşan kara kökenli plastik kirliliği konusunda küresel ölçekte harekete geçmiştir. Dünyada her yıl 12 milyon ton plastik atık denizlere karışmaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında başarılı atık yönetimi konusunda son sıralardadır. Denizlere karışan plastikte dünyadaki en büyük 6. kaynaktır. Haziran 2018’de yayımlanan WWF Akdeniz Plastik Raporu’na göre Akdeniz’deki atıkların %95’ini plastik maddeler oluşturmakta, Akdeniz’de yaşayan 134 tür deniz canlısı plastik atıkları yemektedir. Akdeniz’de bir kilometre karede 5 milimetreden küçük 1,25 milyon plastik parça bulunmaktadır.
Hey yıl yaklaşık 0.57 milyon ton plastik Akdeniz’e gidiyor. Bu her dakika denize 33,800 plastik şişe atılmasıyla eş değer.
Bu bozuk sistemin neden olduğu sızıntı, yalnız insanı değil, yaban hayatı ile birlikte bütün ekosistemi tahrip ediyor. Bugüne kadar, 270’ten fazla hayvan türünün plastik atıklara takıldığı, 240’tan fazla türün ise plastik yuttuğu kaydedildi. Ayrıca, her yıl gıda ve içme suyu içerisinde daha fazla miktarda plastik yutarken bunun sağlığımız üzerindeki etkilerini henüz tam olarak bilmiyoruz.

Dünyamız, plastik krizinin tam ortasında ve bu konuda tek sorunun görüntü kirliliğinden ibaret olmadığını biliyoruz. Asıl sorun, plastik atıkların kıyı ve denizlerimde son bulması ve denizlerimizdeki canlı yaşamı için tehlike oluşturması. WWF-Türkiye kıyı ve denizlerimizdeki atık sorununu daha detaylı incelemek için Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki pilot alanlarda belirlenen kıyı şeridinde çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalar ilerleyen dönemlerde yaygınlaştırılarak daha fazla kıyı şerinde ve ayrıca sualtında da devam edecektir. Yapılcak olan atık analizleri sonucunda bir veri tabını oluşturulacak ve ilgili eylem planları belirlenecektir.

© WWF-Türkiye

Bİrlİkte Neler Başardık?

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de belirlenmiş olan 8 pilot alanda kış ve bahar dönemlerinde kıyı temizliği yapılarak toplanan atıklar analiz edildi ve bir veri tabanı oluşturuldu. Çalışmaların ilerleyen dönemlerde sualtında da yapılması için Caddebostan sahilde pilot çalışma yapıldı.