İlkelerimiz | WWF

NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

İLKELERİMİZ

© R.Isotti, A.Cambone

WWF-Türkiye, küresel, siyasetten bağımsız, çok kültürlü ve tarafsızdır.
Çalışmalarında en yeni bilimsel verilerden yararlanır.
 
Alan projeleri, siyasi girişimler, kapasite artırımı ve eğitim çalışmalarının bileşiminden yararlanarak somut doğa koruma çözümleri oluşturur.
 
Yerel halkı ve toplulukları, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak alan programlarının planlanmasına ve yürütülmesine dahil eder.
 
Diğer kuruluşlar, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla ortaklıklar kurar.
 
Çalışmalarını düşük maliyetlerle ve verimli bir biçimde yürütür; destekçilerinden elde ettiği mali kaynakları sorumlu kullanır.