| WWF

© WWF-Türkiye

Çocuklar doğa problemlerini kitaplardan öğreniyorlar, önemini tam olarak kavrayamıyorlar. Doğa problemleri zor ve büyük göründüğü için, kendilerini problemleri çözebilecek güçte görmüyorlar. Bu programla amacımız; doğa koruma bilinci gelişmiş, sorunların çözümü için uğraşan yeni bir nesil yetiştirmek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı başında pilot olarak 5 okulda başlattığımız, WWF Doğa Öncüleri Kulübü’nde, çocuklar haftada 1 saat, gönüllülerimiz ve kulüp öğretmenleriyle beraber doğa sorunları anlayıp çözüm üretmeye çalışıyorlar.

Hazırladığımız eğitim materyalleri ile haftanın belirli günleri okullara giden gönüllülerimiz, konular doğrultusunda baz bilgi verip, ilham verici örnekler ve videolarla çocukların, grup çalışmaları, sunumlar, posterler ve kampanyalar yapmaları konusunda mentörlük veriyor.