NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Kaş Kekova Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Çeşitlilik Raporu

Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Çeşitlilik Raporu

Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Çeşitlilik Raporu’muz yayımlandı. Raporda incelediğimiz konulardan bazılarına hep beraber bakalım:

• Orfoz, Çizgili Lahoz ve Beyaz Lahoz popülasyonları 2012 öncesine göre daha iyi durumda. Kaş-Kekova’da avcılığa kapalı alanların ilanından sonra, ilk sayım yapılan 2014 yılına göre orfozların sayısı artarken, diğer iki türün büyük boy bireylerinde belirgin bir azalma görüldü. Bunun sebebi bu iki türe ait av baskısının devam etmesi olabilir. Mevcut koruma tedbirlerinin güçlendirilmesi ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi için planlanan “İhbar mekanizmasının kurulması ve izlenmesi hedefinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor.
• Kıyılarımızdaki yabancı türlerin sayısı 450’yi geçmiş durumda ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yabancı tür istilası, sıcak iklimi ve Süveyş Kanalına yakınlığı nedeniyle en çok Doğu Akdeniz kıyılarımızı, dolayısıyla Kaş-Kekova’yı etkiliyor. Bölge içinde de neredeyse her canlı grubunda bulunan baskın türlerin Kızıldeniz kökenli türler olduğu görülüyor. Bu türler bölgedeki habitat yapısını ve yerel türlerin popülasyonlarını tamamen değiştirecek türler olabilir. Bu türlerden besin olarak tüketilebileceklerin tanıtımının yapılması ve çevre restoranların menülerine girmesi bir kontrol sağlayabilir. Ayrıca iklim değişikliğinin deniz koruma alanına etkileri konusunda bilimsel araştırmalar arttırılarak bir eylem planı geliştirilmeli.
• 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalara göre, deniz çayırlarının bazı türlerinde gerileme olduğunu gözlemedik. Mevcut deniz çayırı habitatlarının korunması için şamandıralama sitemlerinin acilen kurulması gerekiyor.
• 2002-2014 yılları arasında bölgede yoğun bir pina (Pinna nobilis) yatakları belirlemiştik. Ancak pina popülasyonunun 2014 yılından beri dramatik bir düşüş sergilediğini tespit ettik. Bölgede kalan pina bireyleri acilen koruma altına alınmalı.
• Deniz ekosistemlerinin korunması ve denizel kaynakların daha iyi yönetilmesi, yalnız doğa için değil, aynı zamanda bu kaynaklara bağılı insanlar ve sektörler için de hayati öneme sahip. Sürdürülebilir geleceğimiz için daha fazla israf etmeden, tüketmeden, kirletmeden yaşamanın yollarını bulmalıyız. Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı yönetim birimi bir an önce hayata geçirilmeli, katılımcı yönetişim, yerinde koruma ve izleme çalışmaları başlatılmalı.

TAMAMINI OKU

Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Çeşitlilik Raporu

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.