NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Our News

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Deniz Çayırları Koruma Projesi Kıdemli Uzmanı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Deniz Çayırları Koruma Projesi Kıdemli Uzmanı

İş Unvanı: Deniz Çayırları Koruma (Şamandıra) Projesi Kıdemli Uzmanı
Raporlama Yaptığı Pozisyon: Deniz ve Yaban Hayatı Programları Müdürü
Çalışma Yeri: Esnek çalışma, Kaş (Antalya)/Ankara/Muğla
Çalışma Süresi: Süreli sözleşmeli 3 yıl      
 
Projenin İçeriği:
 
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, WWF-Türkiye için deniz ve kıyı alanlarını içeren öncelikli koruma alanlarımızdan biridir. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, 2002 yılından bu yana yürütmekte olduğumuz deniz alanında koruma, izleme ve planlama çalışmaları devam etmektedir. Alandaki en önemli sorunlardan biri teknelerin bağlanacağı bir şamandıra sisteminin olmaması nedeniyle deniz çayırlarının (Posidonia oceanica) zarar görmesidir. Sualtı ormanları olarak tanımlanan, mavi karbon yutağı işlevi gören ve denizdeki oksijen seviyesini yükselten deniz çayırlarının korunması için bir şamandıra sistemi kurulacaktır. ‘’Deniz Çayırları Koruma Projesi’’ kapsamında kurulacak şamandıra sistemi yardımıyla, deniz ekosistemlerinin daha etkin bir şekilde korunması sağlanarak deniz çayırlarının karbon tutma kapasiteleri artırılacaktır. Bununla birlikte balıkların üreme alanları da korunarak yerel ekonomiye katkı sağlanacaktır. Proje ile Türkiye’deki diğer deniz ve kıyı koruma alanlarında da uygulanabilecek, sürdürülebilir mavi ekonomi ilkelerine dayalı yeni bir iş modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Kıdemli Uzman aranmaktadır.
 
 
İş tanımı: WWF-Türkiye’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) merkezi ve yerel paydaşları, ortakları arasında Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı için bir şamandıra sisteminin kurulması ve işletme modelinin geliştirilmesi için bir irtibat/odak noktası olarak görev yapacak olan Deniz Çayırları Projesi Kıdemli Uzmanı, proje faaliyetlerinin yürütülmesinden ve Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nın etkin yönetimiyle için alandaki WWF-Türkiye çalışmalarının takibinden de sorumlu olacaktır. Bu görev ve sorumluluklar, aşağıdaki maddeleri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:
 
 
 • Başta Şamandıra Sisteminin Kurulması olmak üzere, WWF-Türkiye adına bölgedeki (Antalya-Muğla) deniz-kıyı koruma çalışmalarını takip etmek; yerel paydaşlarla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile eşgüdümü sağlamak.
 • Proje faaliyetleriyle ilgili olarak alanda, odak grup toplantıları, koordinasyon toplantıları, yürütme kurulu toplantıları da dahil olmak üzere ilgili toplantıları planlamak, organize etmek ve yönetmek.
 • Şamandıra sistemiyle ilgili üretim, nakliye, kurulum, tanıtım ve bilgilendirme, işletme faaliyetleri gibi tüm süreçleri takip ve koordine etmek.
 • Proje süresince ilgili kurum, kuruluş, paydaş ve ortaklarla kıyı ve deniz alanında can, mal, her türlü seyir emniyeti ve bilginin sağlanması (koordinat, derinlik, kıyıdan olan mesafe, şamandıraya ait bilgi, veri) amacıyla düzenli iletişim mekanizması kurmak (Resmi yazışmalar, bilgi notları vb.).
 • Proje danışmanlarının belirlenmesi ve işe alım süreçlerini Program Müdürü ve Kıdemli Danışman ile birlikte yürütmek;
 • İlgili Bakanlıklar ve kamu kurumları, yerel yönetimler ve paydaşlar ile işbirlikleri geliştirmek.
 
 • Deniz koruma alanları yönetimi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliği-mavi karbon-deniz çayırları etkileşimi konularında güncel araştırmaları izlemek, koruma-kullanma esasları ve politikaların geliştirilmesine destek vermek.
 • Kurumsal destekçi ve bağışçı taleplerine uygun olarak proje raporlama şablonu geliştirmek ve düzenli olarak güncellemek.
 • Proje ve ilgili konularda WWF-Türkiye Doğa Koruma Ekibi, Deniz Programı, Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Ekibi’ ne destek sağlamak.
 • WWF-Türkiye’nin yürütmekte olduğu diğer proje ve faaliyetler ile sinerji yaratmak, güncel bilgiler/veriler sağlamak, olası işbirliği fırsatları önermek ve bölgedeki (Akdeniz) diğer ortaklar ve WWF ofisleri ile yürütülen çalışmalara destek sağlamak.
 
Aranan Nitelikler:
 
 • İletişim: Paydaşların görüşlerini dinleme ve sürece dahil etme becerisi dahil, güçlü iletişim becerileri (sözlü/yazılı); açık ve etkili iletişim kurma (hem sözlü hem de yazılı olarak); dil, ton, stil ve formatı hedef kitleye göre uyarlama becerisi.
 • Takım Çalışması: Organizasyonel sınırların ötesinde etkin şekilde çalışma yeteneği; çok kültürlü, bir ortamda, çeşitliliğe duyarlılık ve saygıyla etkin çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi.
 • İnsan Odaklılık: Paydaş ve ortakların ihtiyaçlarını belirleme ve uygun çözümler önerme, paydaşlar ile üretken ortaklıklar kurma ve sürdürme becerisi.
 • Planlama ve Organizasyon: Belirlenmiş stratejilerle tutarlı net hedefler geliştirme, planlama yaparken riskleri öngörme ve beklenmedik durumlara uyum ve önceliklendirme yapabilme, gerekli durumlarda strateji güncelleme becerisi.
 • Eğitim: Üniversitelerin, Mühendislik, Denizcilik, Sualtı Teknolojisi, Deniz Bilimleri vb. bölümlerinden mezun olmak.
 • Bilgisayar okuryazarı, özellikle MS Word, Excel ve PowerPoint.
 • İş Deneyimi: Doğa Koruma, Doğal Kaynak Yönetimi, Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Finansmanı, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın sürdürülebilir yönetimi konularında en az 5 yıl, tercihen 7-10 yıllık iş deneyimi.
 • Raporlama: Teknik ve finansal raporlama deneyimi.
 • Dil: İngilizce ve Türkçe ’de yazılı ve sözlü akıcılık.
 
 
 
Başvuru Şekli:
 • Adayların, CV’lerini, bir sayfalık başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile birlikte, ik(at)wwf.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • CV ve motivasyon mektuplarının adayın adı ve soyadı yazılı olacak şekilde adlandırılmasını ve başvuru mailinin konusunda ilan adı yazılarak iletilmesini rica ederiz.
 • Sadece ilk elemeyi aşan adaylar ile iletişim kurulacaktır.
 • Son başvuru tarihi 31.10.2021
wwf_logo_750_x_600.jpg
wwf_logo_750_x_600.jpg

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.