NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Dinar’ın Doğal Varlığı ve Kömür Tehdidi

Dinar'ın Doğal Varlığı ve Kömür Tehdidi: Bölgede Planlanan Kömür Madeni ve Termik Santralin Olası Etkileri

İklim değişikliğiyle mücadelede küresel ısıtma ve kirlilik faktörü en yüksek fosil yakıt olan kömürden çıkışa yönelik adımlar dünya genelinde hız kazandı. 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini ortaya koyan Türkiye ise buna rağmen kömürden çıkmak bir yana yeni maden ve santral yatırımları rezervlerini planlıyor ve elektrik üretiminde kullanmanın yollarını aramaya devam ediyor. 

Afyon’nun Dinar ilçesi, planlanan kömür santrali ve maden işletmesi projelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bölgede ülkemizin en büyük ve verimli tarım arazilerinden Büyük Menderes Havzası’nı besleyen ve Nitelikli Doğa Koruma Alanı statüsündeki Karakuyu Sazlıkları yer alıyor. 

WWF-Türkiye tarafından yayımlanan “Dinar’ın Doğal Varlığı ve Kömür Tehdidi: Bölgede Planlanan Kömür Madeni ve Termik Santralin Olası Etkileri” raporu Dombayovası bölgesinde keşfedilen kömür rezervinin değerlendirilmesi amacıyla planlanan kömür madeni ve 500 MW gücündeki termik santralin söz konusu alandaki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerinde neden olabileceği baskıya dikkat çekiyor.

Raporda öne çıkan bazı rakam ve bulgulara göre;
 
  • Karakuyu Sazlıklarında kaydedilen toplam 138 farklı kuş türü  kaydedilmiş durumda. Ulusal statüsü tehlike altında olan Pasbaş Patka ördeğine de ev sahipliği yapan sulak alanın kömür madeni ve termik santralin yaratacağı kirlilik ve su kullanımı baskısına dayanması olanaksız.
  • Ekosistem hizmetleri kıymetlendirmesi yaklaşımıyla belirlenen Karakuyu Sazlıklarının sunduğu 11 hizmetten içme suyu, tarımsal sulama, karbon tutma ve rekreasyonel hizmetler yıllık değeri 5,7 milyon Euro’dan fazla.
  • Termik santral ve kül depolama alanı normalde tarım ve benzeri iş kolları için ayrılmış 154 hektar araziyi işgal edebilir.
  • Santralde kullanılacak teknolojiye bağlı olarak Karakuyu’nun mevcut su kullanımın % 8 veya %27 si oranında ilave su çekilmesi gerekebilir.

TAMAMINI OKU

Dinar Raporu

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.