NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Our News

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Çevre Politikaları Kıdemli Uzmanı

Raporlama: Doğa Koruma Direktörü
Çalışma Yeri: Ankara
 
Görev Amacı:
 
WWF’in küresel doğa koruma, sürdürülebilirlik ve iklim hedefleri ile Türkiye’nin ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal koşullarına ve önceliklerine uygun olarak, ulusal politika, strateji, mevzuat ve karar alma süreçlerinin WWF-Türkiye yaklaşımına uygun olarak şekillenmesini aşağıdaki yollarla gerçekleştirmek:
 1. WWF-Türkiye’nin, denizler, yaban hayatı, tatlısu, orman, iklim-enerji, gıda-tarım ve bunlarla ilgili yönetişim, finans ve pazarlama gibi alanlardaki ulusal politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak.
 2. Ulusal politikalar, yasal düzenlemeler, stratejiler ve uygulamaların, WWF-Türkiye’nin doğa koruma ve sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak şekillenmesi için girişimlerde bulunmak.
 3.  WWF’in küresel/bölgesel doğa koruma, sürdürülebilirlik, iklim ve diğer ilgili alanlarla ilgili politikalarının geliştirilmesine WWF-Türkiye adına katkı sağlamak.
 
İşin Tanımı:
 • Ulusal çevre gündemi, yeni yasal düzenlemeler, geniş anlamda çevre[1] ve onu etkileyen kanun teklifleri, yönetmelik değişiklikleri, finans ve bütçe politikaları, TBMM’deki gelişmeler, Bakanlıklar ve yerel yönetimler gibi kamu yönetimince alınan kararlar ve uygulamaları, WWF-Türkiye’nin ilgi alanı ve önceliklerine göre takip ederek, Vakıf yönetimini (ve ilgili ekibi) bilgilendirmek; gerektiğinde Vakfın harekete geçmesini sağlamak/desteklemek.
 • Kamu idareleri ve diğer paydaşlarla yakın temas kurmak, güçlü ilişkiler geliştirmek; TBMM, Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla yapılacak belirli görüşmelerde WWF-Türkiye’yi temsil etmek; Vakıf adına grup halinde yapılacak ziyaretlere katılmak.
 • Aksiyon alınan süreçleri (mevzuat değişikliğine ve politik karar alma süreçlerine katılım, hukuki müdahale, vb.) düzenli olarak takip etmek ve Vakıf yönetimiyle eşgüdüm içinde gerekli adımları atmak.
 • Yatırım politikalarını takip ederek, kredi veren yatırım bankalarının politikalarına etki eden düzenlemeleri değerlendirmek.
 • Lobi, savunu, kampanya, hukuki müdahale gibi aksiyon gerektiren konularda, Vakıf bünyesinde oluşturulacak çalışma grubuna katılarak, WWF-Türkiye görüş metninin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 • Korunan alanların ilan edilmesi, yeniden değerlendirilmesi ve statü değişiklikleri gibi gelişmeleri takip etmek; bu konuda doğa koruma ekibini güncel olarak bilgilendirmek ve gerekiyorsa Vakfın harekete geçmesini sağlamak/desteklemek.
 • Gerektiğinde, takip ettiği politika ve savunu süreçleri hakkında Vakıf adına görüş beyan etmek.
 • Başta Doğa Koruma ekibi olmak üzere, İletişim, Eğitim ve Kurumsal İlişkiler dahil, WWF-Türkiye’nin bütün birimleri, çalışanları, danışmanları ile iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket etmek.
 • WWF-Türkiye’nin doğa koruma, sürdürülebilirlik, iklim, vb. konularla ilgili stratejik hedeflerinin şekillenmesine katkı sağlamak.
 • WWF-Türkiye’yi, çevre politikaları ile ilgili ulusal, bölgesel ve küresel forumlarda ve ulusal strateji ve eylem planlarının geliştirildiği süreçlerde temsil etmek; bu konularla ilgili kurumsal görüşleri paylaşmak.
 • Uluslararası çevre gündemini takip ederek, WWF-Türkiye’yi, çevre politikaları ile ilgili WWF ağlarında (Küresel Politika ve Savunu Ekibi) temsil etmek; bu platformlarda WWF hedeflerinin oluşmasına katkıda bulunmak.
 • WWF-Türkiye’nin doğa koruma stratejisi doğrultusunda yeni projelerin, kampanya ve etkinliklerin geliştirilmesine ve bu amaçlar doğrultusunda kaynak yaratılmasına çevre politikaları ve savunu açısından katkıda bulunmak.
 • Vakıf Yönetimi tarafından kendisine verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Yukarıdaki görevleri yerine getirirken WWF-INT ilke ve esasları ile WWF-Türkiye düzenlemelerine uygun hareket etmek.
 
Aranan nitelikler:
 
 • Üniversitelerin Çevre Bilimleri veya Siyasal Bilgiler ve benzeri bölümlerinden mezun; Çevre Yönetimi, Çevre Politikaları veya Çevre Hukuku gibi konularda uzman
 • Konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler, yükümlülükler, kurumlar ve AB politikaları hakkında bilgi sahibi
 • Mevzuat ve politikalar ekseninde bütçe analizi yapabilen, bu kapsamda mevzuat boşluklarını tespit edebilen ve öneri getirebilen
 • En az 10 yıl profesyonel deneyim sahibi.
 
Gerekli beceriler ve yeterlilikler
 
 • Etkin iletişim ve diplomasi becerisi
 • İleri derece İngilizce- konuşma, yazma, okuma
 • Raporlama becerisi
 • Proje ve Bütçe yönetimi
 • MS Office programlarında tam yeterlilik
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat esnekliği
 • Tercihan STK deneyimi
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri
 • Organizasyon ve koordinasyon becerileri
 • Analitik düşünme ve inisiyatif alabilme
 • Liderlik
 • Yönetim sistemleri becerileri
 • Doğa tutkusu
 
 
Başvuru Şekli:
 • Adayların, CV’lerini, bir sayfalık başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile ik@wwf.org.tr adresine ilan başlığı ile iletmeleri gerekmektedir.
 • CV’lerin adayın adı ve soyadı yazılı olacak şekilde adlandırılmasını ve başvuru esnasında bu ilanı nerede gördüğünüzü e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.
 • Sadece ilk elemeyi aşan adaylara iletişim kurulacaktır.
 • Son başvuru: 15.09.2022
 
 
 
 
[1] Doğa, su, orman, tarım, iklim, gıda, biyoçeşitlilik, deniz, ekoloji gibi doğrudan çevre ile ilgili kavramların yansıra, bunları etkileyen, enerji, madencilik, sanayi, yapılaşma gibi konular da bu kapsama dahildir.

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.