NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Büyük Menderes Havza Atlası

 Atlas, havzanın dünü, bugünü ve yarınına ışık tutuyor.

Yaşayan Nehirler Yaşayan Ege Projesi, Büyük Menderes Havzası’ndaki su kaynaklarının kalite ve miktar yönünden insanların ve ekosistemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve su kaynaklarına yönelik olumsuz etkilerin en aza indirilmesi çabalarına katkı sağlamak için, Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, WWF-Türkiye, Yaşama Dair Vakıf, Ege Derneği ve EKODOSD ortaklığı ile yürütülüyor. 

Büyük Menderes Havza Atlası, Büyük Menderes Nehri’nin can verdiği Büyük Menderes Havzası’nın dününü ve bugününü, sosyo-ekonomik ve ekolojik yönden ele alarak, verilerle, analizlerle, haritalarla ve fotoğraflarla ortaya koymakta, geleceğine ışık tutuyor.

Havza Atlası kapsamında Büyük Menderes Nehri’nin mevcut durumunu ortaya koyan ve Türkiye’de havza ölçeğinde yapılan en kapsamlı su kalitesi izleme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, Büyük Menderes Havzası’nda yaşanan sosyo-ekonomik değişim, aile görüşmeleri ile ortaya koyularak, Büyük Menderes Nehri’nde yaşanan kirlilik sorununun havza özelinde nasıl anlaşıldığına ilişkin kamu, yerel yönetim, sivil toplum, meslek örgütü ve üniversite temsilcileriyle yapılan görüşmelere yer verildi.

Büyük Menderes Havza Atlası, küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte faaliyet gösteren, farklı alanlarda uzmanlaşmış dört sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı çok disiplinli bir çalışma olup, ülkemizdeki diğer akarsu havzalarında yürütülecek çalışmalara bir örnek oluşturuyor.
 

TAMAMINI OKU

Büyük Menderes Havza Atlası

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.