NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Our News

KARABURUN-ILDIR KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bölgenin doğa koruma açısından önemi nedir?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre İzmir Karaburun Yarımadası’nın Balıklıova’dan Hamzabükü’ne ve Ildır Körfezi içindeki Karada, Küçük Ada ve Toprak Ada’yı içine alan bölge Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.
 
Bölgenin doğa koruma açısından önemi nedir?
                                              
Kızılçam, maki ve funda topluluklarından oluşan bitki örtüsünde 15’i endemik, 4’ü nadir ve 5’i CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında olan ve korunması gereken bitki türleri bulunuyor. Bunun yanında Uluslararası Doğa Koruma Birliği’ne (IUCN) göre nesli kritik derecede tehlike altında olan Akdeniz fokunun önemli üreme ve yaşam alanlarını barındırıyor. Bölge ayrıca bıyıklı doğan, ada doğanı, ada martısı ve tepeli karabatak gibi tehlike altında olan çok sayıda deniz ve kıyı kuşunun üreme alanı. Yarımadada bulunan irili ufaklı sulak alanlarda nesli tehlike altında olan su samuru ve makiliklerinde yaşayan karakulak, alanda az sayıda bulunan önemli memeli türlerinden.
 
WWF-Türkiye ne yapıyor?
 
2000’li yılların başından bu yana Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki denizel kaynakların korunması, alanda etkin yönetimin sağlanması, bölgede sürdürülebilir geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve bütünleşik kıyı alanları yönetimi yaklaşımı ile uyumlu bir modelin oluşturulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği gibi kamu kurumları ve yerel paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda, Türkiye ve Akdeniz’deki diğer deniz koruma alanlarının ekolojik, sosyal ve ekonomik faydalarının daha iyi anlaşılması ve katılımcı yönetim modellerinin geliştirilmesi için diğer Akdeniz ülkelerindeki WWF ofisleri, Akdeniz Deniz Koruma Alanları Ağı ve diğer ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştiriyoruz.
 
Karaburun-Ildır Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi, Türkiye’de daha fazla deniz ve kıyı ekosisteminin korunması adına atılmış çok önemli bir adım. Çünkü uluslararası sözleşmelerdeki yüzde 20 hedefine karşılık Türkiye ve Akdeniz’deki deniz koruma alanlarının oranı hala bu hedefin çok altında... Bu sevindirici gelişmeyle birlikte, deniz koruma alanlarının geleceği için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmış ‘Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Stratejisi’ belgesinin bir an önce onaylanarak uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz.  
KARABURUN-ILDIR KÖRFEZİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

PAYLAŞ !

Mesajı yaymamıza yardımcı ol.