Biyolojik Çeşitlilik için Hareket ZamanıGüncelleme Tarihi 21 May 2019   |  
Yunuslar Ve Gerçekler
© DMAD

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye’nin tehlike altındaki biyolojik zenginliklerinin yerel girişimlerce korunmasını desteklemek amacıyla yürütmekte olduğu Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın üçüncü dönemini 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nde tamamlıyor.

Program kapsamında, 160’ın üzerinde memeli, 460’dan fazla kuş, 10 bini aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı, 405 balık türü ile biyolojik çeşitlilik açısından dünyada önemli bir yeri olan Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde türlerin doğal yaşam ortamlarında korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yerel sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan projelere hem maddi hem de bilimsel/teknik destek veriliyor.

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nın üçüncü döneminde desteklenen üç proje ile Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, KuzeyDoğa Derneği ve Deniz Memelileri Araştırma Derneği’nin ülkemizin önemli doğal alanlarında yaşayan kadife ördek, kaşalot, gagalı balina ve beyaz çalı gorgonu, küçük gorgon, sarı gorgon gibi türlerle ilgili koruma çalışmalarına katkı sağlandı. Üçüncü dönem çıktılarına gore Doğu Anadolu’da kadife ördeğe rastlanamazken Marmara’nın Canı Mercanlar Projesi kapsamında Türkiye’de ilk defa mercan transplantasyonu (transferi) gerçekleştirildi. Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı üçüncü dönemi tanıtımı ve çıktıları ile ilgili kapsamlı bilgiye http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/basin_bultenleri/?9000/biyolojik-cesitlilik-icin-hareket-zamani adresinden başlıklı rapordan takip edilebilir.

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konusundaki bilimsel sonuçları karar vericilere ulaştırmayı hedefleyen Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim-Politika Platformu’nun (IPBES) son raporu da, önlem alınmazsa yakın gelecekte 1 milyon türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve bunun ekonomiyi sekteye uğrayabileceğine dikkat çekiyor. Rapora göre doğamız ve doğamızın sağladığı ekolojik hizmetler hızla zarar görüyor. Karasal alanların yüzde 75’i insanlar tarafından önemli ölçüde değiştirildi ve doğallığını kaybetti. Deniz alanlarının yüzde 60'ından fazlası yoğun insan etkisi altında ve sulak alanların yüzde 85'ini kaybetmiş durumdayız. Küresel ölçekte orman kaybının hızı azalmış olsa da özellikle biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu tropik ormanlardaki kayıp hala hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye’de de küresel ölçekte tehlike altında olan tür sayısı son 10 yılda dört katına çıkarak 400’e ulaştı.

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem rapor verilerinden hareketle şu değerlendirmeyi yaptı: “IPBES’in ortaya koyduğu biyolojik çeşitlilik kaybı, bir anlamda, çocukluğumuzda yaşadığımız yerin doğal çevresinde var olan kuşlar, memeli hayvanlar ya da balıkların yaşamımızdan uzaklaştığı anlamına geliyor. Yaşamımız biraz daha fakirleşiyor; insanın dünya üzerindeki ekolojik ayak izi hızla büyürken doğal hayata bıraktığımız alan da o ölçüde daralıyor. Bunda insanın, aşırı tüketim, habitat kaybı, kirlilik gibi doğrudan etkilerinin yanısıra iklim değişikliğinin de tetikleyici bir etkisi var. Canlıların, yiyecek bulma imkanı azalıyor, üreme süreçleri sekteye uğruyor, hastalıklar artıyor; bunlar da yok oluş hızını artırıyor.”

Sedat Kalem ayrıca, gidişatı tersine döndürmek için acil hareket geçilmesi gerektiğini vurguladı: “Doğayı koruma, sürdürülebilir bir yaşamı gerçekleştirme, iklim değişikliğini önleme konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz çabalar ne yazık ki yetersiz kaldı. Biyolojik çeşitlilikteki azalma eğilimi, son 30 yılda gösterilen uluslararası çabalarla bir miktar frenlenmiş olsa da hala devam ediyor. Bu tablo karşısında, WWF olarak tüm ‘Doğa ve İnsanlık için Yeni Bir Başlangıç’ çağrısı yapıyoruz. Dünyanın sürdürülebilir geleceği için her zamankinden daha samimi, daha işbirlikçi, daha etkin çaba göstermemiz ve doğa ile yeni bir ilişki kurmamız gerekiyor.”

Yunuslar Ve Gerçekler
© DMAD Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus