Bafaya Su Egeye Bereket İçinGüncelleme Tarihi 01 January 2010   |  
Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor
© Kevin Schafer / WWF
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Coca-Cola Türkiye işbirliğinde yürütülen, Bafa Gölü ve çevresinde, tarımda akılcı su kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan, Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. 

Bu kapsamda bölgedeki karar vericilere yönelik üçüncü toplantı düzenlendi. Toplantıya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Aydın Tarım İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Söke, Yenipazar ve Milas İlçe Tarım Müdürlüğü, Aydın Ticaret Borsası, EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği), Söke Sulama Birliği, Söke Belediyesi ve Aydın, Söke ve Germencik Ziraat Odaları temsilcileri katıldı.


Toplantıda, WWF-Türkiye tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyeleri ile birlikte hazırlanan Tarımsal Yapı Analizi’nin ara raporu, görüşleri alınmak üzere  bölgedeki tüm ilgi gruplarına sunuldu. Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi kapsamında hazırlanan Tarımsal Yapı Analizi ile bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını en etkin biçimde saptamak ve uygun çözüm önerileri üretebilmek hedefleniyor.

 

Toplantı ile öncelikle bölgenin tarımsal yapısı ve Türkiye ekonomisi içindeki yeri üzerinde duruldu. Bölgedeki su kaynakları ve sulama sistemleri hakkında bilgi verilen toplantıda daha sonra yerel düzeyde elde edilen ilk bulgular tarafların önerilerine açıldı. Taraflarca, bölgenin böyle bir rapora ihtiyacı olduğu, aynı zamanda Büyük Menderes Nehri’nin havza ölçeğinde ele alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca havza ölçeğinde endüstriyel kirliliğin tarım sektörünü doğrudan etkilediği, ancak tarımda kullanılan kimyasalların ve arazi yıkanmasının, bölgenin doğal kaynakları üzerinde yarattığı baskının da göz ardı edilemeyeceği gündeme getirildi. Geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık ve günümüzde yaşanan pazarlama sorunlarından dolayı bölgede pamuk üretiminin düştüğü de ifade edildi. Taraflarca tarımda akılcı su kullanımının gerekliliğinin farkında oldukları da belirtildi.


Ayrıca, nehrin yukarı havzalarında yer alan Afyon, Uşak ve Denizli’deki sanayi ve evsel atıklarla kirlenerek ve erozyon nedeniyle mil (alüvyon) taşıyarak gelen suyun kullanımında kalıcı çözüm için havzanın yukarı kesimlerindeki kirlilik kaynaklarının giderilmesi ve erozyonun önlenmesi için gerekli adımların atılması gerekliliği de toplantıda vurgulanan diğer önemli konuydu.


Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi ile Bafa Gölü çevresinde ve Söke Ovası’nda tüm taraflarla sorunlara çözüm üretilmesi, damla sulama uygulamalarının yapılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor
© Kevin Schafer / WWF Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus