Isparta İklim Değişikliğine Uyumu TartıştıGüncelleme Tarihi 25 February 2010   |  
“Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat” Projesi kapsamında iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum masaya yatırıldı.
© Istockphoto.com / WWF-Canada
“Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat” Projesi kapsamında iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum masaya yatırıldı.


WWF-Türkiye ve Siemens Ev Aletleri tarafından, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası ile Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla iklim değişikliği konulu bir panel düzenlendi. Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi kapsamında düzenlenen panelde iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum konuları ele alındı.


Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen panelde konuşan WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Akın Öngör; “Türkiye’nin birçok bölgesi gibi Eğirdir Gölü ve içinde bulunduğu Antalya Havzası da iklim değişikliğinden etkilenecek. Ülkemizin ikinci büyük tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü’nde gerçekleştirilen koruma çalışmaları iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma yönelik çabaların önemli bir parçasıdır. Eğirdir Gölü; karbon depolama, ekosistem bütünlüğünün sürdürülmesi, yerel iklimin düzenlenmesi, kuraklık riskinin ve etkisinin azaltılmasına katkıda bulunur. Göl ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklanan değişimlerle mücadelede önemli olan temel ekosistem hizmetlerinin devamlılığını sağlar. Eğirdir Gölü’ndeki koruma çalışmalarının güçlendirilmesi, iklim krizine karşı ülkemizde uygulamaya sokulması gereken en güçlü doğal çözümlerden biridir. Bu çalışmaların ülke geneline yayılması Türkiye’nin iklime değişikliğine uyumu açısından önemlidir.” dedi.


Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya, Siemens’in doğayı korumaya yönelik sosyal sorumluluk projelerinin dayandığı çevre felsefesini  paylaşarak; “Siemens olarak ‘Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat’ projesine destek veriyoruz, çünkü tüm dünyada sadece son teknoloji ürünlerimizle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimiz, sponsorluklarımız ve çeşitli platformlara verdiğimiz desteklerle de insanların doğayla uyum içinde yaşayacağı bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. WWF-Türkiye ile birlikte ‘Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat’ projemiz çerçevesinde bilinç yaratmak amacıyla Eğirdir Gölü ve çevresinde iki yıldır çeşitli eğitim ve pilot uygulama çalışmalarını hayata geçiriyoruz,” diye konuştu. 


Panelde yaptığı konuşmayla küresel iklim değişikliğin Türkiye’ye etkilerini bilimsel gerçeklerle ortaya koyan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nüzhet Dalfes; “Özellikle son 50 yıldan beri iklimin üzerinde insanın etkisi bilimsel olarak gösterilmiş durumda. Veriler bize Türkiye’de bölgesel farklılıklar olmakla birlikte sonbahar yağışlarında artışın, kış yağışlarında azalmanın olduğunu gösteriyor. Örneğin; Ege Bölgesi’nde son yıllarda kış yağışlarında bariz azalmalar görülmüş. Yağışların yoğunluğu ve miktarı tek başına önemli değildir. Ülkemizde bu yıl yağışların arttığı ve barajların dolu olduğu görülse de, iklim değişikliği süreci devam etmektedir. Çünkü asıl önemli olan, yağmur ve kar olmak üzere toplam yağış miktarının belirli bir düzende seyretmesi ve bu coğrafyayı oluşturan biçimiyle sürmesidir. Yüzey akışları su kaynaklarının durumunu beliler. Bahar geldiğinde eriyip yüzey akışı verecek kar olmazsa, yüzey akışında da azalma olur, dedi.”


WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak konuşmasında, gezegenin kapasitesinin sınırlı olduğunu, bu şekilde giderse 2030’da ikinci bir gezegene ihtiyacımız olacağını, küresel iklim değişikliğinin ekolojik yıkım trendini hızlandırdığını dile getirdi. Ekolojik ayak izinin 1961’den bugüne üç kat arttığını ve fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarının son 40 yılda dokuz kat arttığını belirten Baştak; “Türkiye’de 1990-2007 yılları arasında sera gazı emisyonları %119,1 artmıştır. Enerji verimliliğinin sağlanması, orman kaybının durdurulması ve geliştirilmesi, düşük emisyon teknolojilerin eş zamanlı büyümesi, esnek yakıtlar, enerji depolama ve yeni altyapıların geliştirişmesi, yüksek karbonlu kömürün yerine düşük karbonlu doğal gazın kullanılması, karbon tutma ve depolama WWF’nin İklim Çözümleridir.” dedi. Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin özellikle su kaynakları ve tarımsal üretim üzerinde ağır olacağını belirten Tolga Baştak; su kaynakları açısından zengin olan ve tarım sektörünün ekonomik olarak belirleyici role sahip olduğu Isparta’da bugünden iklim değişikliğine uyum konusunda adımlar atılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı Yöneticisi Atila Uras ise yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bir çevre sorunu olduğu kadar bir kalkınma sorunu da olduğunun altını çizerek, Birleşmiş Milletler’in Türkiye’de iklim değişikliğine uyum konusunda yaptığı çalışmaları aktardı.

İklim Değişikliği Paneli; WWF-Türkiye ve Siemens Ev Aletleri tarafından, Isparta Valiliği ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü’nde yürütülen “Yedi Renkle Göle Yedi Renkli Hayat Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.

“Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat” Projesi kapsamında iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum masaya yatırıldı.
© Istockphoto.com / WWF-Canada Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus