WWF-Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED önerilerini sunduGüncelleme Tarihi 25 May 2017   |  
ced, çed, co seed, co-seed, ab, cevresel etki, çevresel, çevresel etki, çevresel etki değerlendirme
Çevresel Etki Değerlendirmesine Yönelik Politika Önerileri
© WWF-Türkiye
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli’nin, 25 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile yaptığı toplantıda ÇED önerileri gündeme taşındı.  Aslı Pasinli, görüşmede, “Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesine Yönelik Politika Önerileri” başlıklı çalışmayı sundu. Sivil toplumun çevresel karar alma süreçlerine daha etkin katılabilmesini amaçlayan Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) projesi kapsamında hazırlanan kitapçıkta birçok paydaşın katkısı mevcut.
 
Görüşmede, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine yönelik izleme ve denetim konusunda mevzuatta yapılabilecek iyileştirmeler ve halkın sürece nasıl daha etkin katılabileceği hakkındataraflar arasında görüş alışverişinde bulunuldu. ÇED raporlarının uygulanmasında izleme ve denetimin önemini vurgulayan Pasinli, “Yatırım projelerinin her aşamasında, taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği tespit edilmeli ve denetim faaliyetleri bizzat kamu eliyle yapılmalıdır” dedi.
 
Pasinli, halkın katılımı süreçlerinde yaşanan eksik bilgilendirme, katılım sağlayamama, yanlış kamuoyu algısı yaratılması gibi konulara da değinerek “İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantılarında mutlaka ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer almalıdır. Yapılan tüm görüşmeler, kamera veya imzalı tutanaklarla kayıt altına alınmalı ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmalıdır” şeklinde görüşlerini dile getirdi.
 
“Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesine Yönelik Politika Önerileri” kitapçığı, temaslar çerçevesinde, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Mustafa Satılmış, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı İbrahim Özdemir ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşıldı. Yine proje kapsamında hazırlanan ve çevresel karar alma süreçlerinde sivil toplum, halk ve kamunun işbirliğinin uygulamalar üzerindeki olumlu etkisinin, dünyadan derlenen iyi örneklerle anlatıldığı bir iyi örnekler klavuzu da ziyaret edilen yetkililere sunuldu. 
ced, çed, co seed, co-seed, ab, cevresel etki, çevresel, çevresel etki, çevresel etki değerlendirme
Çevresel Etki Değerlendirmesine Yönelik Politika Önerileri
© WWF-Türkiye Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus