İklim Değişikliğinin Okyanustan Gıda Güvenliğine Kadar Olan Etkilerinin AzaltılmasıGüncelleme Tarihi 30 March 2019   |  
İklim Değişikliğinin Okyanustan Gıda Güvenliğine Kadar Olan Etkilerinin Azaltılması
İklim Değişikliğinin Okyanustan Gıda Güvenliğine Kadar Olan Etkilerinin Azaltılması
© WWF

 “İnsanlar, Okyanuslar ve İklim Yararına Sorumlu Su Ürünleri Tüketimi (Fish Forward 2)”

 

Deniz ürünleri dünyada en çok ticareti yapılan ürünler arasında ve gezegenimizin gıda güvenliği için önemli. Balıkçılık, balık üretimi ve ilgili endüstrilerle birlikte 800 milyon insan için gelir sağlamakta. Balık, küresel ölçekte 3 milyon insanın günlük protein ihtiyacını karşılıyor.
 
Günümüzün en acil sorunu iklim değişikliği. Daha yüksek sıcaklıklar deniz ortamında fiziksel değişikliklere neden oluyor, daha sıcak yüzey suyu sıcaklıkları, suyun derin bölgelerinde dolaşım şeklini etkiliyor ve karmaşık gıda ağlarını bozuyor. Araştırmalar, gelişmekte olan ülkelerde okyanus ısındıkça yıllık avlarda %50'ye kadar azalmalar yaşandığını göstermekte. Vaka çalışmaları, küçük ölçekli balıkçıların iklim krizinden çoktan etkilendiğini gösteriyor.
 
Dünyada deniz ürünleri işleme endüstrisindeki işgücünün %80-90'ı kadınlardan oluşmakta (FAO). Bununla birlikte kadınların sektörde görünürlükleri ve karar alma süreçlerine katılımları oldukça düşük. Araştırmalar, erkeklerin yanı sıra kadınların balıkçılık dahil, doğal kaynak yönetimine ilişkin karar verme süreçlerine dahil olduklarında, daha sürdürülebilir çevre  yönetimi uygulamalarını benimsemeye yönelik paydaş fırsatlarını artırdığını göstermekte. İklim değişikliğine uyum çalışmalarında kıyı topluluklarındaki kadınların büyük etkisi bulunmakta. WWF, BM SKH 5  (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) kapsamında, karar vericileri, tüm kalkınma ve koruma politikalarına cinsiyet eşitliğini dahil etmeye çağırıyor.
Gıda güvenliği, denizel biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık açısından iklim değişikliğinin etkileri konusunda acil bir yol haritasının hazırlanması gerekmekte.  Aynı zamanda farkındalığın arttırılması, konunun araştırma, yönetim ve politikaya entegre edilmesi esas.
FF2 Projesi kapsamında, WWF uzmanları tarafından  iklim değişikliğinin gıda güvenliği, küçük ölçekli balıkçılığa etkisi ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarında kıyı topluluklarındaki kadınların güçlendirilmesi ile ilgili politika dökümanları ve raporları konuyla ilgili tüm tarafların faydası için yayınlanmıştır.

  • İklim Değişikliğinin Okyanustan Gıda Güvenliğine Kadar Olan Etkilerinin Azaltılması

  • İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltmak İçin Deniz Topluluklarındaki Kadınların Güçlendirilmesi

  • Yönetici Özeti: Küçük Ölçekli Balıkçılık: İklim Değişikliğine Uyum Sağlamak

 WWF Deniz Ürünleri Rehberi: http://www.balikrehberi.org/
Proje linki: https://www.fishforward.eu/

Yorum

blog comments powered by Disqus