Politika Belgesi: Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık için Ortak YönetimGüncelleme Tarihi 16 March 2022   |  
KÖB
© KÖB
‘Balıkçılıkta Ortak Yönetim’ yaklaşımı, Küçük Ölçekli Balıkçılığın sürdürülebilir hale
getirilmesi için en akılcı ve uygulanabilir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Çünkü balıkçılıkta ortak yönetim yaklaşımı;
 
balıkçıların bilgi ve deneyimlerinin, planlamada azamî ölçüde kullanılmasını sağlar,
ekosistem özelliklerine göre avlak planlaması yapılmasını sağlar,
doğa ve iklim dostudur,
hem balıkçının ekonomik durumunu hem de denizlerin durumunu iyileştirir
koşullar değiştiğinde, hızlı karar alınmasına ve uyum sağlanmasına imkân verir.


 
KÖB
© KÖB Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus