Baraj Yapımında 7 GünahGüncelleme Tarihi 23 July 2013   |  
.
© .
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilen hidro elektrik santrallerinin sayısı artıyor. Hidroenerji, küresel olarak tüketilen elektriğin yaklaşık % 16'sını ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin % 86’sını üretiyor. Planlama ve yönetim uygulamalarında sürdürülebilir düşünce pek çok ilerleme kaydetmiş olsa da, dünyanın çeşitli bölgelerindeki baraj projeleri en temel hataları yapmaya devam ediyor.

WWF’in hazırladığı ve WWF-Türkiye tarafından Türkçeleştirilen “Baraj Yapımında 7 Günah” raporu, dünyanın çeşitli bölgelerindeki dokuz barajı örnek göstererek baraj yapımındaki en temel yanlışlıklara dikkat çekiyor. Raporda, Türkiye’den Küre Dağları Milli Parkı tampon bölgesinde yer alan Cide Regülatörü ve HES projesi inceleniyor.

Yorum

blog comments powered by Disqus