Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı - Proje Raporları | WWF

Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı - Proje RaporlarıGüncelleme Tarihi 01 September 2012   |  
Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı Projesi
© WWF-Türkiye
Türkiye'nin denizel biyolojik çeşitliliği açısından en zengin bölgelerinden biri olan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin korunması ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, alanın geleceğinin güvence altına alınması açısından çok önemlidir.

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yapılan biyolojik çeşitlilik araştırmalarında bugüne kadar yaklaşık 1.000 denizel tür kaydedilmiştir. Bu, bölgenin Doğu Akdeniz için yüksek biyolojik çeşitiliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması Projesi kapsamında yerel ve merkezi yönetimler, balıkçılar, dalış kulüpleri ve tur tekne sahipleri, bilimsel verilerin ışığında Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nın geleceğini şekillendirmek adına önemli bir adım attılar. Biliminsanlarının desteğiyle yapılan bir dizi toplantıların sonucunda alanın etkin yönetimi için önemli bir aracı olan "Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Yönetim Planı" hazırlandı.   

WWF-Türkiye'nin 2008-2012 arasında Güney MedPAN Projesi kapsamında yürütülen projede yapılanları, elde edilen önemli bulguları proje sonuç raporunda yer alıyor. Rapor, Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır.

Yorum

blog comments powered by Disqus