Türkiye'nin Su Ayak İzi Raporu | WWF

Türkiye'nin Su Ayak İzi RaporuGüncelleme Tarihi 12 February 2014   |  
Türkiye'nin Su Ayak İzi, su ayak izi
WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye
WWF-Türkiye tarafından T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Unilever ve OMO’nun desteğiyle hazırlanan bu rapor; su, üretim ve uluslararası ticaret ilişkisini ele alarak, Türkiye’nin su ayak izini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Günümüzde yaşanan küreselleşme süreci, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve iklim değişikliği etkileri göz önünde bulundurulduğunda, tatlı su kaynaklarının miktarı ve farklı sektörler arasındaki uygun paylaşımı, karar vericilerin en fazla üzerinde durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, ülke içinde tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminde o ülke içinde ve küresel ölçekte kullanılan suyun miktarını ve kalitesini ölçmek önem kazanır. Sektörler arasında verimlilik oluşturarak ekonomik bağlantıları kurmak ve geleceği bu çerçevede planlamak; kalkınmanın çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

“Su Ayak İzi”, suyun ekonomi içerisinde oynadığı rolün ve su yönetiminin ekonomik kalkınma süreçlerinde bir araç olarak kullanımının anlaşılmasını sağlayan, yeni bir kavramdır. Bir ülkenin su ayak izinin incelenmesi, suyun ekonomik faaliyetlerdeki yönünü izleyerek plancıların, karar vericilerin ve yatırımcıların tahsis, ticaret, rekabet avantajı ve ekosistem desteğine yönelik kararlarının zeminini oluşturan bilgiyi temin eder. Bu bağlamda, su ayak izi kavramı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından nehir havzaları yönetim planı süreçlerini destekleyici bir araç olarak tanımlanmıştır. Türkiye’nin su ayak izi değerlendirmesi, Türkiye’de üretimde ve tüketimde kullanılan su kaynaklarının korunmasına ve etkin kullanımına yönelik çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Raporun başka bir amacı da; su kaynakları, üretim ve uluslararası ticaret arasındaki ilişki üzerinden yeni bir tartışma ortamı yaratmaktır. Bununla birlikte, Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu’nun sonuçları, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefl erine su olgusunun yerleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Türkiye'nin Su Ayak İzi, su ayak izi
WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye Enlarge

Yorum

blog comments powered by Disqus