© Edward Parker / WWF

Gıda, Su ve Enerji

Dünyanın en yoksul kesimleri en kırılgan noktada olmaya devam ederken gıda, su ve enerji güvenliği gibi iç içe geçmiş konular hepimizi etkiliyor. Bugün, yaklaşık 1 milyar insan açlıkla mücadele ederken 768 milyon insan güvenli ve temiz sudan, 1,4 milyar insan ise emniyetli elektrik tedarikinden yoksun ve 2,7 milyar insan yemek pişirme ve ısınma gereksinimleri için gereken enerjiyi sağlamak için oduna muhtaç.


Bu rakamlar, herkese gıda, su ve enerji sağlamak şimdiden ürkütücü bir tablo çiziyor. İklim değişikliği, ekosistemlerin ve doğal kaynakların bozulması bu durumu daha da kötüleştirecektir.


Gıda, su ve enerji güvenliği ve ekosistem sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. Aralarındaki bağ, bir tarafı güvence altına almak için yürütülen çabalar, diğer taraflarda sıkıntılara yol açabilir. Örneğin, tarımsal üretimi artırma çabaları, su ve enerji ihtiyacını yükseltebilir; bu da biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.


Taleplerimizi karşılama biçimimiz ekosistemlerin sağlığını, ekosistemlerin sağlığı da taleplerimizi güvence altına alma becerimizi etkiler. Bu durum, geçimi doğrudan doğaya bağımlı olan yoksul kırsal topluluklar için olduğu kadar, çevresel bozulmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan su baskınları, kirlilik gibi sorunlara karşı giderek daha savunmasız hale gelen büyük kentlerde yaşayanlar için de aynı oranda geçerlidir.


Doğayı korumak ve doğal kaynakları sorumlu kullanmak, insanın kalkınması ve refahı için olduğu kadar güçlü ve sağlıklı toplumlar yaratmanın da ön koşullarıdır.
 
© WWF / ESA
İndirmek için tıklayın
© WWF / ESA
 
© WWF International
Büyütmek için tıklayın
© WWF International
 
© WWF International
Büyütmek için tıklayın
© WWF International