© NASA

Tek Dünya Çözümleri

WWF’in “Tek Dünya Yaklaşımı”, gezegenimizin sınırları içinde kalarak, herkesin gıda, su ve enerji güvenliğini sağlayacak doğal kaynak yönetimi, kullanımı ve paylaşımı için uygun seçimlerin çerçevesini çiziyor.Bunun için yapmamız gerekenler:


- Doğal sermayeyi korumak:
Bozulmuş ekosistemleri onarmak, öncelikli habitatların kaybını önlemek, korunan alanları hızla artırmak


- Daha iyi üretmek:
Girdileri ve atıkları azaltmak,kaynakları sürdürülebilir yönetmek,
yenilenebilir enerji üretimini artırmak


- Daha akılcı tüketmek:
Ayak İzi küçük yaşam tarzını benimsemek, sürdürülebilir enerji kullanımını ve daha sağlıklı gıda tüketimini tercih etmek


- Finansal akışları yeniden yönlendirmek:
Doğaya değer vermek, çevresel ve sosyal maliyetleri hesaplara dahil etmek, korumacılığı desteklemek ve ödüllendirmek, sürdürülebilir kaynak yönetimini ve yenilikleri teşvik etmek


- Adil kaynak yönetimi:
Eldeki kaynakları paylaşmak, adil ve ekolojik açıdan bilinçli tercihler yapmak, GSYİH dışında başarı ölçütleri kullanmak
Küresel eğilimlerin bizi karşı karşıya olduğumuz sorunların boyutunu tırmandırsa da yine de umut var! Dünyanın farklı yerlerinden örnekler Tek Dünya Yaklaşımı'nın uygulanarak çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan önemli faydaların elde edilebileceğini gösteriyor. İşte bunlardan bazıları:

 
© WWF / ESA
İndirmek için tıklayın
© WWF / ESA
 
© WWF International
Büyütmek için tıklayın
© WWF International

Büyük Bariyer Resifi

 
© Resif Havzası
© Resif Havzası
Şeker tarımında gerçekleştirilen iyi uygulamalar, kimyasalların ve
toprak taneciklerinin akıntılara karışmasını azaltarak Büyük Bariyer Resifi'nin korunmasına yardımcı oluyor.

ŞİLİ: Doğa Koruma, Üretim ve İnsanlar

 
© WWF Şili / Jorge Oyarce
© WWF Şili / Jorge Oyarce
Doğa korumacılar, dünyanın en önemli deniz ekosistemlerinden birini korumak için kamu, özel sektör, mali kuruluşlar, yerel topluluklar, balıkçılık ve su ürünleri sektörü ve perakendeciler gibi ortaklarla işbirliği içinde çalışıyor. 

Dağ Gorilleri: Yerel topluluklar ve doğa koruma

 
© Anna Behm Masozera
© Anna Behm Masozera
Ruanda ve Uganda'da başlatılan bir ekoturizm girişimi, yerel topluluklara önemli katkılar sağlarken aynı zamanda nesli kritik düzeyde tehlike altında bulunan dağ gorillerinin sayısının artırılmasına destek oluyor. 

Belize: Doğal sermayeye değer biçmek

 
© naturepl.com / Roberto Rinaldi / WWF
Belize, Yaşayab Gezegen Raporu 2014
© naturepl.com / Roberto Rinaldi / WWF
Hazırlanmakta olan yeni kıyı yönetim planı, turizm, balıkçılık ve kıyıların koruması
açısından önemli bir yere sahip olan mercan resifleri ve mangrovlar gibi doğal ekosistemlerin değerini dikkate alıyor.

Güney Afrika: Plantasyonlar ve sulak alanlar

 
© Brett Florens
© Brett Florens
Akılcı arazi kullanım planlaması, hassas bir sulak alanın kurtarılmasını sağlarken, plantasyonlarla, Dünya Mirası Alanı’nın yan yana varlığını sürdürmesine imkân veriyor.

Danimarka: Değişim rüzgârları

 
© Jorgen Vestergaard
Danimarka, Yaşayan Gezegen Raporu 2014
© Jorgen Vestergaard
Onlarca yıldır süregelen destekleyici politikalar ve yenilikler sonucunda Danimarka, Aralık 2013 itibarıyla elektrik tüketiminin %57,4’ünü rüzgâr enerjisinden sağlıyor.

Şehirleri çok seviyoruz

 
© Martin Harvey / WWF
© Martin Harvey / WWF
Dünya genelinde giderek daha fazla sayıda kent, sürdürülebilir geleceğe doğru daha düşük ayak izine geçişin yolunu açacak harekete katılıyor.
Kentlerin Dünya Saati Yarışı, dünyanın farklı şehirlerinden öğrenmeyi ve yaratıcı düşünmeyi teşvik ediyor. Kentlerde yaşayanlar, şirketler ve yerel yönetimlerin desteğiyle şehirler, yaşam kalitesini artıracak ve aynı zamanda ekonomilerin gelişmesini sağlayacak ayak izi düşük çözümleri bulmaya çalışıyor.