WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Küçük Ölçekli Balıkçılık Proje UzmanıGüncelleme Tarihi 23 August 2022   |  
 
İş Ünvanı: Küçük Ölçekli Balıkçılık Projesi Uzmanı
Raporlama Yaptığı Pozisyon: Deniz ve Yaban Hayatı Program Müdürü
Çalışma Yeri: Esnek çalışma, İzmir, Antalya, Mersin
Çalışma Süresi: Süreli sözleşmeli (1. Faz Şubat 2023 sonu)        
 
Projenin İçeriği
 
WWF-Akdeniz Deniz İnisiyatifi (MMI) koordinasyonunda Kasım 2017’de başlayan ve ilk fazı Şubat 2023 sonunda tamamlanacak çük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetim Projesi Akdeniz’de küçük ölçekli balıkçılık (KÖB) konusunda ortak bir yönetim anlayışının geliştirilmesi, KÖB’ın sürdürülebilir hale getirilmesi ve balıkçıların gelir ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi yoluyla dönüştürülmesini hedeflemektedir. Proje İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Tunus ve Türkiye'de seçilmiş pilot alanlarda yürütülmektedir. Bu kapsamda, balıkçılar, yerel ve merkezi yönetimler, akademi ve diğer paydaşlar ile bölgesel düzeyde bir çalışma uygulanmaktadır. Proje aynı zamanda WWF'in İspanya ve Fransa’daki KÖB alanlarında devam eden çalışmaları da içermektedir.
Proje’nin Türkiye’deki uygulama alanları Foça ve Mordoğan (İzmir), Kaş (Antalya) ve Erdemli (Mersin)’dir.
Proje ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere bir Uzman aranmaktadır.
 
Görev ve Sorumluluklar:
 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)’nin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve SÜR-KOOP (Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği) başta olmak üzere merkezi ve yerel paydaşlar ile birlikte küçük ölçekli balıkçılık ortak yönetimi ile ilgili proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bir irtibat/odak noktası olarak görev yapacak olan Küçük Ölçekli Balıkçılık Uzmanı, pilot alanlarda proje faaliyetlerinin yürütülmesinden ve Ulusal Küçük Ölçekli Balıkçılık Platformu’nun takibinden sorumlu olacaktır. Şubat 2023 sonrası Proje’nin ikinci fazında görev tanımı güncellenecektir. Bu görev ve sorumluluklar, aşağıdaki maddeleri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:
 
 • Projenin çalışma planı dahilinde faaliyetleri yürütmek ve gerekli durumlarda, Proje Ekibi ile birlikte iş planında güncelleme yapmak.
 • WWF Akdeniz Deniz İnisiyatifi (MMI)’ne projenin teknik raporlamasını yapmak. Proje Finans Uzmanı ile birlikte finansal raporlamaları tamamlamak.
 • Düzenli olarak Foça, Mordoğan, Kaş ve Erdemli ’deki pilot proje alanlarını ziyaret etmek, balıkçılar ve ilgili kurum/kuruluş uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirilmesi gereken çalışmaları koordine etmek,
 • Proje takvimine uygun olarak pilot alanlarda toplantılar, çalıştaylar, seminerler ve eğitimler düzenlemek.
 • Proje danışmanları ile yapılmış sözleşmeler kapsamında danışmanlardan teknik destek alarak alan faaliyetlerini koordine etmek.
 • Alan çalışmalarının raporlarını hazırlamak.
 • Proje kapsamında katıldığı çalışmaların görsel materyallerinin oluşturulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
 • İyi uygulamaları yerinde görmek üzere ulusal ve bölgesel teknik geziler düzenlemek, iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Ankara’da ilgili Bakanlık yetkilileriyle istişare ve koordinasyon toplantıları düzenlemek.
 • İletişim Ekibi ile birlikte hazırlanacak iş planına göre iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak,
 • Proje kapsamında yurt dışında gerçekleşecek ilgili toplantılara ve eğitimlere katılmak.
 • WWF-MMI’ın küçük ölçekli balıkçılık ile ilgili yürüttüğü çalışmalara ve balıkçılık iş planının uygulanmasına teknik katkı sağlamak.
 • WWF-Türkiye’nin yürütmekte olduğu diğer proje ve faaliyetler ile sinerji yaratmak, güncel bilgiler/veriler sağlamak, olası işbirliği fırsatları önermek ve bölgedeki (Akdeniz) diğer ortaklar ve WWF ofisleri ile yürütülen çalışmalara destek sağlamak.
 
Aranan Nitelikler:
 
 • İletişim: Paydaşların görüşlerini dinleme ve sürece dahil etme becerisi dahil, güçlü iletişim becerileri (sözlü/yazılı); açık ve etkili iletişim kurma (hem sözlü hem de yazılı olarak); dil, ton, stil ve formatı hedef kitleye göre uyarlama becerisi.
 • Takım Çalışması: Organizasyonel sınırların ötesinde etkin şekilde çalışma yeteneği; çok kültürlü, bir ortamda, çeşitliliğe duyarlılık ve saygıyla etkin çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi.
 • İnsan Odaklılık: Paydaş ve ortakların ihtiyaçlarını belirleme ve uygun çözümler önerme, paydaşlar ile üretken ortaklıklar kurma ve sürdürme becerisi.
 • Planlama ve Organizasyon: Belirlenmiş stratejilerle tutarlı net hedefler geliştirme, planlama yaparken riskleri öngörme ve beklenmedik durumlara uyum ve önceliklendirme yapabilme, gerekli durumlarda strateji güncelleme becerisi.
 • Eğitim: Üniversitelerin, Su Ürünleri, Deniz Bilimleri vb bölümlerinden mezun olmak.
 • Bilgisayar okuryazarı, özellikle MS Word, Excel ve PowerPoint.
 • İş Deneyimi: Doğa Koruma ve Balıkçılık konularında en az 5 yıl iş deneyimi.
 • Teknik ve finansal raporlama deneyimi.
 • Dil: İngilizce ve Türkçe yazılı ve sözlü akıcılık.
 
 
Başvuru Şekli:
 • Adayların, CVlerini, bir sayfalık başvuru mektubu (motivasyon yazısı) ile ik@wwf.org.tr adresine ilan başlığı ile iletmeleri gerekmektedir.
 • CVlerin adayın adı ve soyadı yazılı olacak şekilde adlandırılmasını ve başvuru esnasında bu ilanı nerede gördüğünüzü e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.
 • Sadece ilk elemeyi aşan adaylara iletişim kurulacaktır.
 • Son başvuru: 31 Ağustos 2022
 

Yorum

blog comments powered by Disqus