WWF-Türkiye'nin İlkeleri 

  • WWF-Türkiye, küresel, siyasetten bağımsız, çok kültürlü ve tarafsızdır.
  • Çalışmalarında en yeni bilimsel verilerden yararlanır.
  • Alan projeleri, siyasi girişimler, kapasite artırımı ve eğitim çalışmalarının bileşiminden yararlanarak somut doğa koruma çözümleri oluşturur.
  • Yerel halkı ve toplulukları, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak alan programlarının planlanmasına ve yürütülmesine dahil eder.
  • Diğer kuruluşlar, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla ortaklıklar kurar.
  • Çalışmalarını düşük maliyetlerle ve verimli bir biçimde yürütür; destekçilerinden elde ettiği mali kaynakları sorumlu kullanır.
 
© WWF-Türkiye
WWF-Türkiye, küresel, siyasetten bağımsız, çok-kültürlü ve tarafsızdır.
© WWF-Türkiye