WWF-Türkiye Yönetim Kurulu

WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Uğur Bayar (Başkan)
Nafiz Karadere (Başkan Yardımcısı)
Attila Köksal
Ayşegül Yürekli Şengör
Nişvan Kabakçı
Nergis Yazgan
Nilüfer Oral

Denetim Kurulu Üyeleri
Metin Konca
Akın Ekici
Ümit Hergüner