Eğitim | WWF

NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

EĞİTİM

Doğa Öncüleri Gençlik Programı

© Emre Sosyal

Doğa Öncüleri Gençlik Programının amacı, 4 modülde proje yazan ve yürüten çocukların, doğa adına değişim yaratma gücünü ortaya çıkarmaktır.

© WWF-Turkiye

Doğa Öncüleri Programı proje yönetimi ve liderlik becerilerini geliştiren, toplumsal dönüşüm ve değişime hizmet eden ve WWF-Türkiye tarafından belirlenen öncelikli konularla ilişkili bir eylem projesidir.

Öğrenciler bu eylem projesini planlama ve uygulama sürecinde dünyada ve toplumda görmek
istedikleri değişimin bir parçası olurlar. Program boyunca WWF-Türkiye personeli, gönüllüleri ve
öğretmenler öğrencilere mentörlük ve rehberlik sağlar.

Ulusal Gençlik Konferansı

2018-2019 eğitim öğretim yılında, en çok değişim yaratan projeleri yazan ve yürüten öğrenciler, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesin'de projelerini sundular

© Ahmet Veisoğlu

Doğa Öncülerİ Gençlİk Programı

Doğa öncüleri programının amacı, öğrencilerin grup halinde proje geliştirme ve yönetmede deneyim kazanarak toplumsal dönüşüm ve değişime öncü yerelde gerçekleştirilebilecek projeler hazırlamaları, grup içinde vatandaş bilim insanı olarak rol almalarıdır. Aynı zamanda WWF’nin öncelik verdiği konuların bu projeler yardımıyla duyurulması ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.