Gida | WWF

NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

GIDA

Gıda sistemimizi yeniden gözden geçirmenin artık vakti geldi.

© Shutterstock

Hepimiz hayatta kalabilmek için besleyici yiyeceklere ihtiyaç duyuyoruz. İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların yükselmesi, kuraklık ve sel gibi aşırı hava olayları gıda üretimine zarar veriyor. Üretimin zarar görmesi ise fiyatları etkiliyor.

Neden Önemlİ?

Gıdalarımızın hepsi doğadan geliyor. Yalnız gıda üretmenin de bir bedeli var ve bu tüm insan faaliyetleri içinde gezegenimize etkisi en ağır olanı. Artan gıda talebini karşılayabilmemiz için gıda üretim ve tüketim süreçlerindeki sorun ve yetersizlikleri çözmeliyiz.

Tarımsal faaliyetlerimizin, ülke ekonomisi ve kalkınması için önemi yadsınamaz ancak çevresel etkileri de oldukça fazla. Bu zararı en aza indirmek için sürdürülebilir, sorumlu üretim ve tüketimi desteklemeliyiz. 

Tarımsal uygulamalarımız ve tüketim biçimlerimiz Türkiye’nin doğal değerlerinin sürdürülebilirliğini koruyacak nitelikte olmalı; toprak, su ve enerji gibi  kaynakların kendini yenileme kapasitesini aşmamalı. Aynı zamanda çiftçilerin kârlılığı ve refahını da artırmalı.
 

WWF-Türkİye ne yapıyor?

WWF-Türkiye gıda üretiminde doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkin kullanımı için çalışıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını tanıtacak ve yaygınlaştıracak çalışmaların yanı sıra, toprak ve su gibi kaynakları koruyacak projeleri hayata geçirmek için çabalıyoruz. Faaliyetlerimizi kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirerek, sürdürülebilir tarım çalışmalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Biliyor muydunuz?

Dünyada her dokuz kişiden biri; 795 milyon insan yetersiz besleniyor.

© Shutterstock

Siz ne yapabilirsiniz?

Sorumlu üretim sürecinden geçen gıdaları tercih edin. Gıdalarınızı olabildiğince yerel üreticilerden temin edin. Gıdanızı mevsiminde ve sadece ihtiyacınız kadar satın alın.

© Shutterstock

Gıda Projelerİ