NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Sağlıklı Toprak Hareketi
© Nilüfer Araç

2020 Eylül ayından bu yana Eti Burçak işbirliği ile yürüttüğümüz ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesi ile Türkiye’de buğday üretimi yapılan tarım alanlarında toprağın korunması için çalışıyoruz. Toprak kalitesini iyileştiren yöntemleri belirliyor, bölgelere özgü derliyor ve uygulamaları paydaşlar arasında yaygınlaştırıyoruz.

Projenin Amacı

Toprağı korumaya ve iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması ile topraklarımızın yeniden canlanmasını sağlamak ve karbonu toprak bünyesinde depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamaktır.
Neler Yaptık?
 

  • Proje kapsamında 50 dekar arazide toprak işlemesiz tarım (doğrudan ekim) yöntemi ile münavebeli ekim yapılarak pilot uygulamalar sürdürülüyor.
 
  • Pilot uygulama yapılan arazilerde doğrudan ekim uygulamalarının toprak sağlığına etkisini takip edebilmek için düzenli toprak analizi ile toprak organik madde miktarının durumu izleniyor.
 
  • Toprak korumanın bütüncül bir yaklaşımla daha etkili ve mümkün olabileceği düşünülerek üreticiler, tüketiciler, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum arasında sürdürülebilir-yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılması için bir köprü oluşturulması hedefleniyor.
 
  • Gıda tüketicilerinin sürdürülebilir gıda, toprak sağlığı ve toprak korumanın önemi hakkında bilinçlendirmesi için çalışmalar yürütülüyor.
 
  • Ziraat fakülteleri ve ilgili kamu kurumlarıyla iletişim ağı oluşturularak her bölgeye özgü uygulanabilecek öncelikli toprak koruma yöntemlerinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
 
  • Pilot uygulama bölgesinde çiftçilere tarım makinesi(doğrudan ekim mibzeri), uzman bilgi desteği ve toprak analizi desteği sağlanıyor.
 
  • Pilot uygulamalardan edinilen bilgi ve deneyimlerin çiftçiler arasında yaygınlaştırılması ve birbirleriyle paylaşabilmeleri için iletişim kanallarının kurulmasına çalışılıyor.
     
 
 
 

             
         Toprak Koruma Yöntemleri Çiftçi El Kitapçığı