NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

ANTALYA
© Viator-Antalya
NE TAAHHÜT EDİYOR?

2013’ten beri Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) üye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ilkini 2013 yılında hazırladığı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını revize ederek  2021 yılında duyurdu. Plan dahilinde 2019 temel yılına göre Antalya’nın daha yaşanılabilir, çevre dostu ve sürdürülebilir kent olma yolunda stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu kısa ve uzun vadeli sera gazı azaltım eylemlerini belirledi. Eylemler ile şehrin karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltılması, 2050 yılında net sıfıra ulaşması hedefleniyor. 2019 yılında kişi başı salımı 3,28 ton CO2 e’nin 2030 yılında 1,96  ton CO2 e olması öngörülüyor.      

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı kapsamında ulaşılacak hedef doğrultusunda belediyenin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda yer verilen binalar, enerji, ulaşım, atık, tarım, yeşil alanlar, afet yönetimi ve halk sağlığı ana başlıklarıyla ilişkili Binalar ve Enerji, Ulaşım, Atık,Atıksu ve Tarım başlıklarında olmak üzere toplam 32 eyleme yer veriliyor.

 Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar arasında;

-             Emisyon azaltımını sağlayan çevre dostu ulaşım için akıllı kavşak sistemlerinin artırılması, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, ulaşım modlarının entegrasyonu, enerji verimi yüksek toplu ulaşım araçlarının kullanılması, bisiklet yollarının arttırılması,

-             Antalya ve Alanya Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisleri ile atıklardan kaynaklanan sera gazı oluşumunun engellenerek yenilenebilir enerji kaynakları ile temiz enerji elde edilmesi,

-             Güneş enerjisi santralinden elde edilen enerjinin kamu binalarında kullanılması, tarım ve çiftçilere yenilenebilir enerji desteği sağlanması,

-             Enerji verimliliği ve su tasarrufu sağlayan iklim değişikliğine uyumlu kurakçıl peyzaj çalışmalarının yapılması yer alıyor.
 
 
 

© Antalya