NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

BURSA
© WWF - TDKY Bursa
NE TAAHHÜT EDİYOR?


2016 yılında Avrupa Birliği Başkanlar Sözleşmesi imzalanarak 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %40 (kişi başına) azaltma taahhüdünde bulunulmuştur. 2015 yılında gerçekleştirilen COP21 Paris görüşmelerinden sonra alınan kararlar doğrultusunda Başkanlar Sözleşmesi(Covenant of Mayors) gereğince Bursa İklim Değişikliği Eylem Planı(BİDEP) revize edilerek 2017 yılında Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmıştır. Bursa ili sera gazı envanterinin, azaltım hedeflerinin ve iklim değişikliğine uyuma yönelik stratejilerin yer aldığı bu plan ile iklim dostu dirençli bir kent oluşturulması hedeflenmiştir.

Eylem Planında her sektör için ortaya koyulan azaltım önlemleri ile Bursa'nın 2030'a kadar olan gelişmesini %22 daha az seragazı salımı yaparak gerçekleştirebileceği, kişi başı salımlarda ise 2014 yılına göre 2030'da yaklaşık %40'lık bir azaltım sağlayabileceği gösterilmektedir. Bu durumda kişi başı salımların 2014 yılına göre %40 azaltılarak 1,56 ton CO2/gün olması beklenmektedir.

© WWF - TDKY Bursa
BURSA'NIN İKLİM EYLEMLERİ

 
  • 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payını önemli ölçüde artırılacaktır.

  • 2030'a kadar herkes için özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin artırılmasını, başta toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, ekonomik olarak karşılanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanmasını hedeflemektedir. Hızlı ve yüksek kapasiteli toplu taşıma şebekesinin geliştirilmesi, otomobile olan bağlılığın azaltılması, motorsuz ulaşımın teşviki, çevrenin korunması ve ekonomik verimlilik gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir.

  • Dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumaya ve sahip çıkmaya yönelik çabaların artırılması için çalışılmaktadır.

  • 2030'a kadar, belediye atıkları ve diğer atıkların yönetimi ile hava kalitesine de özel önem gösterilerek şehirlerde kişi başına düşen olumsuz çevresel etkileri azaltmak hedeflenmektedir.

  • 2030'a kadar atık oluşumunun, önleme, azaltma, geri kazanım ve tekrar kullanım yollarıyla önemli ölçüde azaltılması hedeflenmiştir.

  • İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında eğitimler verip farkındalık oluşturarak bireysel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için çalışılmaktadır.

  • 2025'e kadar her türlü deniz kirliliğinin, deniz atıkları ve besin maddesi kirliliğini de içerecek şekilde özellikle kara kökenli faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve kayda değer miktarda azaltılması için çalışılacaktır.

  • 2020 yılı itibariyle uluslararası anlaşmalar altındaki yükümlülükler doğrultusunda, başta ormanlar, sulak alanlar, dağlar, kurak alanlar olmak üzere karasal ve iç tatlı su ekosistemlerinin ve bunların hizmetlerinin korunması, onarılması ve sürdürülebilir olması hedeflenmiştir.

  • Paydaşlara 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme' eğitimi verilmiştir.