NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

DENİZLİ
© WWF - TDKY Denizli
NE TAAHHÜT EDİYOR?

 
İklim Değişikliği Eylem Planı ışığında, il ölçeğinde tüm salım kaynaklarını kapsayan gerçekçi bir hedef olarak %21 artıştan azaltım belirlenmiştir.

Hedef yıl, Türkiye'nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı(INDC) dikkate alınarak, uluslararası süreçlerde de öngörülen yıl olan 2030 olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin ulusal hedefine uygun olarak artıştan azaltım hedefi koyulması ve hedefin nüfus artışı dikkate alınarak kişi başı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

© WWF - TDKY Denizli
DENİZLİ'NİN İKLİM EYLEMLERİ

 

  • İl ölçeğinde hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planı, düşük karbonlu ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı bir Denizli hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Eylem planının vizyonu ''Denizli'yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak'' şeklinde belirlenmiştir.

  • Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2016-2030 yıllarını kapsayan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlamıştır. Azaltım ve uyum eylemlerini içeren bu planla Türkiye'deki 3. Büyükşehir Belediyesi olmuştur.

  • Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kurulmuş olup, il genelinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu bu sayede takip edilebilecektir.

  • İklim Eylem Planının, Denizli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2019-2023 ile entegre edilmiş olması da sürdürülebilirlik adına önemli bir göstergedir.