NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

GAZİANTEP
© WWF - TDKY Gaziantep
NE TAAHHÜT EDİYOR?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadelede alanındaki çabalarına ve girişimleri ilk olarak 2011 yılında hazırlanan “Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı”  ile somutlaştırılmıştır. Türkiye’deki ilk iklim değişikliği eylem planını hazırlamıştır. Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzalayarak 2017 yılında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) çalışmalarına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin enerji verimliliği ve iklim değişikliği alanında yapmış olduğu çalışmaların uluslararası ölçeğe taşıyarak ve bu alanda öncü bir sürdürülebilir kent olmayı hedefliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında;

-          2050 yılı itibarı ile il genelinde sera gazı emisyonlarının yüzde 80 azaltılacağı taahhüdü verildi,

-          Belediye’nin kurumsal envanteri ile Gaziantep ilinin sera gazı emisyon envanteri oluşturuldu,

-          Birçok sektöre uygulanabilir azaltım ve uyum eylemleri belirlendi,

-          Farklı paydaşların katılımı, durum tespit ve saha çalışmaları akabinde sanayi, binalar, ulaştırma, tarım ve hizmet sektörlerini ilgilendiren, kente özel eylemler ve sürdürülebilirlik temalı proje fikirleri geliştirildi.

© WWF - TDKY Gaziantep
GAZİANTEP'İN İKLİM EYLEMLERİ

Kasım 2021’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yeşil Şehirler Programı’na katıldığı duyurulan Gaziantep, böylelikle Banka’nın desteğiyle programın belkemiği olan Yeşil Şehir Eylem Planı’nı hazırlayacak. Plan kapsamında su, atıksu, katı atık, sokak aydınlatması, enerji tedariği ve ulaşım dahil olmak üzere iklime dayanıklı temek hizmetlerin nasıl sağlanacağını inceleten bir yatırım planı oluşturulacak.