NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

GAZİANTEP
© WWF - TDKY Gaziantep
NE TAAHHÜT EDİYOR?


Gaziantep ilinde gerçekleşen Gaziantep İklim Eylem Planı(GİDEP) ilk olarak 2011 yılında hazırlanmış olup; 2015 ve 2018 yıllarında güncellenmiştir. Güncelleme çalışmaları ile bir önceki çalışmanın eksikleri ve karbon ayak izindeki değişimleri gözlemlemek amaçlanmıştır.
2018 yılında GİDEP güncellenerek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Global Covenant Of Mayors'a başvurmak çin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı olarak hazırlanmıştır. 2018 yılında hazırlanan çalışmada 2015 yılı verileri kullanılmış olup, il sınırları içerisinde kişi başına düşen emisyon miktarı 2,43 tCO2e/kişi olarak hesaplanmıştır.

Gaziantep ilini kapsayan Gaziantep İklim Eylem Planlarında yer alan azaltım, önlem ve adaptasyon amaçlı projeler ile 2030 yılında mevcut kişi başına düşen karbon ayak izinin %40 azaltılması hedeflenerek, 2,43 tCO2e/kişi değeri 1,45 tCO2e/kişi seviyelerine inecektir.

© WWF - TDKY Gaziantep
GAZİANTEP'İN İKLİM EYLEMLERİ

 • Enerjinin sürdürülebilir yöntemlerle üretilebilmesi için güneş enerjisi ve biyogaz enerji santrallerine yatırım yapılmaktadır.

 • Sıfır atık yönetimi ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütülmekte ve okullarda da öğrencilere 'Atık Yönetimi' eğitimleri verilmektedir.

 • Belediye sosyal hizmet restaurantlarından çıkan organik atıklar ile kompost üretimi denenmektedir.

 • Alternatif Temiz Yakıt Kullanılması ile ilgili alınan kararlar doğrultusunda binlerce daire yakıt olarak doğalgaz kullanmaktadır.

 • Son 6 yıldır dağılımı harita üzerinde gözlemlenen hava kirletici parametreler sonucunda kirletici değerlerin yüksek olduğu yerlerde azaltım eylem planları hazırlanmakta ve çalışmalara devam edilmektedir.

 • 2015'de hazırlanan Ulaşım Master Planı içerik uygulamalarıyla, şehir içi ulaşımda tramvay kullanımının yanı sıra, 2016'dan bu yana CNG'li otobüs alımı artmıştır.

 • Şahinbey Belediyesi Geri Dönüşüm Projesi faaliyete geçmiştir.

 • Su yönetiminde kayıpları önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla içme suyu şebeke hatları yenilenmekte olup, GASKİ bünyesinde su tasarrufu sağlayan aparatlar takılmıştır. Bunun yanında binlerce öğrenciye suyun tasarruflu kullanımıyla ilgili eğitimler verilmiştir.

 • Mekanik aksamlarda, enerji tüketimi düşük olanların tercih edilmesi üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir.

 • 2014 yılından bu yana her ilçeye en az bir park ve refüj yapılmış olup ve her yıl 300.000 m2lik park alanları yapılmaktadır.

 • Şehir merkezinde yapılacak binalarda yapı kullanım belgesi için 10 adet ağaç dikme zorunluluğu getirilmiştir.

 • Sanayi bölgelerine gelen araç servis yükünün, trafik yükünün ve dolayısıyla hava kirliliği ve gürültü kirliliğinin azaltılması adına sanayi bölgelerinde yaşam alanları oluşturulmaktadır.