NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

İSTANBUL
© Boğaziçi Köprüsü
NE TAAHHÜT EDİYOR?

“Adil, Yeşil ve Dayanıklı” bir şehir olma vizyonu ile hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019’da Kopenhag’da düzenlenen C40 Belediye Başkanları Zirvesi’nde “Deadline 2020” taahhüdünü imzalayarak İstanbul’un 2050’de  karbon nötr ve dirençli şehir olma hedefini beyan etti. Böylelikle 1 yıl süren bir çalışmayla İklim Değişikliği Eylem Planı revizyon süreci başlatılmış oldu ve 2050 yılına kadar atılması planlanan adımlar için bir yol haritası oluşturuldu.
 
Uzun vadede 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı içeren plan, orta vadede sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 52,2 oranında azaltmayı hedeflemekte. Aynı zamanda şehrin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artırma ve iklim risklerine karşı direnci teşvik etme vizyonunu içermekte. Eylem Planı ayrıca sera gazı emisyonlarını azaltmak için en büyük potansiyele sahip sektörler hakkında bilgi vererek Paris Anlaşması uyarınca başta sabit enerji, ulaşım, su/atıksu, ve atık sektörleri olmak üzere tüm eylem alanları için İstanbul şehrinin iklim hedeflerine ulaşma sürecinin yol haritasını göstermekte. 

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından C40 teknik desteği ile hazırlanan plan, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SECAP), İstanbul Atık Yönetim Planı ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) gibi diğer kentsel politika belgeleriyle de paralel biçimde hayata geçirilirken, kentin gelecek vizyonunun ortaya koyulduğu Vizyon 2050 Strateji Belgesi çerçevesinde değerlendiriliyor.

 

© Istanbul