NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

İZMİR
© WWF
NE TAAHHÜT EDİYOR?


İzmir Büyükşehir Belediyesi(İBB) 2015 yılında İzmir il sınırları içinde sera gazlarının azaltımı ile ilgili, Avrupa Birliği(AB) inisiyatifinde oluşturulmuş iklim konusunda dünyanın en etkili şehir ağlarından birisi olan Başkanlar Sözleşmesi'ne(Covenant of Mayors-CoM) taraf olmuş ve salımlarını 2020 yılına kadar %20 azaltma taahhüdünde bulunmuştur. Sanayi ve tarım da dahil tüm sektörler için İzmir ili salım envanteri ve salımları azaltmak için de 26 farklı eylem oluşturulmuştur.

CoM, AB'nin Paris İklim Anlaşması niyet beyanına uygun olacak şekilde, 2030 yılına kadar sera gazı %40 azaltım hedefini belirlemiş ve taraf olan tüm kentlere salımlarını temel yıla göre %40 azaltmasını,  iklim değişikliğine karşı uyum politikaları ve eylemleri geliştirmesini şart koşmuştur. İBB de CoM hedeflerine uygun olarak 15 Ağustos 2019 tarihindeki meclis kararı ile azaltım ve uyum hedeflerni CoM'a uygun olarak yenilemiştir. İzmir, Türkiye'deki CoM'a taraf olarak azaltım ve uyum taahhüdünde bulunan 11 kentten biridir. Taahhüt gereği İBB, 2030'a kadar olan iklim değişikliği ile mücadele yol haritası için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (Sustainable Energy and Climate Action Plan-SECAP) hazırlayacak ve CoM'a sunacaktır.

© WWF - TDKY İzmir
İZMİR'İN İKLİM EYLEMLERİ

  • Şehir içi ulaşımda raylı sistemlerin payı artırılmıştır.

  • 2016 yılından bu yana 20 adet elektrikli otobüs hizmet vermektedir.

  • Yeni bisiklet yolları ve bisiklet kiralama hizmeti BİSİM ile vatandaşların bisiklet kullanımı teşvik edilmektedir.

  • Belediye binalarının çatılarında güneş enerji santrali(GES) kurulumları yapılmakta, belediyenin, enerji tüketiminin yenilenebilir enerjilerden sağlanması ile ilgili tamamlamış olduğu projelere ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması çalışmalarına da devam edilmektedir.

  • Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı'na kurulan 15 MW'lık biyogaz tesisi ile çöp gazından elektrik üretimine başlanmıştır.

  • İklim değişikliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, son 3 yıldır İzmir'deki tüm ortaokullara ziyarette bulunulup eğitimler verilmekte ve farkındalığı artırmak üzere eğitim materyalleri dağıtılmaktadır.

  • Türkiye'de ilk defa içerisinde İklim Değişikliği ve Uyum başlıklarının da bulunduğu Yeşil Şehirler Eylem Planı(Green cities Action Plan-GCAP) için İzmir'e danışmanlık hizmeti için bir hibe desteğinde bulunulmuş ve söz konusu plan çalışmaları başlamıştır. GCAP ve SECAP birbiri ile yakın ilişkili iki çalışma olduğundan SECAP hazırlığı da EBRD tarafından sağlanan hibe desteğine ek olarak hazırlanacaktır.