NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

İZMİR
© WWF
NE TAAHHÜT EDİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında tamamladığı İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı ve İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile kent için 2030 yılına kadarki iklim ve diğer çevre konularını içeren yol haritasını belirledi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yeşil Şehirler Programı’na Türkiye’den ilk giren şehir olma özelliğini taşıyan İzmir, bu kapsamda hazırladığı Yeşil Şehir eylem planı ile aralarında su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim değişikliği konularının da yer aldığı çevre sorunlarına yönelik eylemler tespit etti. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile ise sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum eylemleri belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi, birbirini tamamlayıcı nitelikteki iki planın strateji ve eylemlerini de uyumlu hale getirdi. İki eylem planı kapsamında arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım sektörlerini ilgilendiren toplam 61 eylem oluşturuldu. Kent ayrıca sera gazı emisyonu azaltım hedefini 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltım olarak güncelledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu gelişmelere paralel olarak, aldığı Meclis kararı ile iklim kriziyle mücadele kapsamında 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu amaçlayan "Şehirler Sıfıra Yarışıyor" (Cities Race to Zero) programına katıldı ve böylece Paris Anlaşması'nın 1,5C hedefiyle uyumlu kararlarını kabul etmiş oldu. Kentin azaltım hedeflerinde bu çerçevede küresel çabalarla örtüşecek biçimde, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarında yüzde 50 oranında azaltım planlanıyor. Uzun vadede ise 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik hedefler belirlenecek. 

© WWF - TDKY İzmir
İZMİR'İN İKLİM EYLEMLERİ

Yaklaşık 1,5 yıllık hazırlık süreci içeren eylem planlarının oluşturulmasında ilgili belediye birimleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek odaları ile şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütüldüğü belirtilmekte. Bu iki plana eşgüdümlü olarak hazırlanan İzmir’in Doğa ile Uyumlu Yaşam Stratejisi 2021-2030 ile ise İzmir’in bahsi geçen alan ve sektörlerdeki tüm eylemlerini bütünleştiren bir vizyon tarif edilerek 25 yenilikçi proje örneği sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği eylemlere yönelik yürüttüğü faaliyetler arasında binalara kurulan güneş enerjisi sistemleri ve entegre atık yönetimi sayesinde uygulanan biyometanizasyon yöntemi gibi yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşımda raylı sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bisiklet ve yaya yollarının iyileştirilmesi ve artırılması, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosunun oluşturulması gibi çalışmalar yer alıyor