NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

MUĞLA
© Muğla
NE TAAHHÜT EDİYOR?

2015 yılında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı (SEAP) hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ile şehrin sera gazı emisyon envanteri oluşturdu. 2017 yılında başlatılan Muğla’da İklim Değişimi Azaltımı projesi kapsamında ise atık yönetimi, ulaşım ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı sera gazı emisyonlarının dijital ortamda izlenmesi, iklim değişikliği konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, küresel çabalara katkıda bulunulması ve paydaş kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eylemler hayata geçirildi.
 
Muğra’nın İklim değişikliği ile mücadelesini küresel ölçeğe taşımak amacıyla 8 Nisan 2021 tarihinde Avrupa İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az % 40 azaltacak ve iklim değişikliğine karşı direnci artıracak çalışmalar planlanıyor.
 

© Yurtlar Burada-Muğla

Muğla İli, COP 26 öncesi başlatılan yerel yönetimlerin, iş dünyasının, üniversitelerin ve yatırımcıların en geç 2050’ye kadar net-sıfır emisyona ulaşmalarını öngören Şehirler Sıfıra Yarışıyor (Race to Zero) platformuna Haziran 2021 tarihinde dahil olarak bu platforma katılan 733 şehirden biri oldu.
 
Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olan ve AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi ile 2022 yılı sonunda Muğla’nın Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Uyum Eylem Planı hazırlanacak.