NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

DENİZ KORUMA ALANLARI
© Hasan Yokeş

 • Denizler ve okyanuslar için bütün olumsuz etkileri en aza indirgemenin, denizlerdeki doğal yaşam alanlarını, tarihi ve kültürel özelliklerini koruyarak deniz kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamanın bir yolu denizlerde etkin yönetilen doğal rezervler oluşturmak.

 • Yüzyıllar boyunca, bazı alanlar balık stoklarının korunması ve arttırılması için dönemsel ya da tamamen balıkçılığa kapatılmış bu sayede bu kaynağın tüketilmesi engellenerek balıkçılık sektörünün devamlılığı sağlanmış.

 • Yirminci yüzyıl içinde ise, balık stoklarının korunmasının yanı sıra denizlerdeki biyolojik değerlerin de korunabilmesini ve yöre halkına alternatif gelir kaynakları oluşturulmasını amaçlayan ve ülkeden ülkeye adları “Deniz Milli Parkı”, “Deniz Rezervi” gibi değişkenlik gösteren deniz koruma alanları oluşturulmaya başlandı. Türkiye kıyılarında 31 Deniz ve Kıyı Alanı yasal olarak korunmakta.

  Türkiye karasularının yaklaşık %4’ü koruma altında bulunmaktadır.

  WWF-Türkiye, 2001 yılından bugüne ülkemizin deniz koruma alanlarının etkin yönetimine katkı sağlamak için, alandaki tüm paydaşların katılımı ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde, Likya kıyılarında başlayan çalışmalarına, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi deniz koruma alanının denizel yönetim planı izleme ve uygulamaları, sürdürülebilir turizm ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında devam etmektedir.

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi
Kaş’ta yapılan denizel biyolojik zenginlik araştırması sonuçlarına dayanarak, Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’na yaptığımız başvuru sonucunda, 2006 yılı sonunda, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sınırları Kaş’ı da içine alacak şekilde genişletildi. Alanın adı Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak değiştirildi. Akdeniz’in sualtı ormanları olarak adlandırılan deniz çayırlarının, tekne çapalarından zarar görmesinin önlenmesi amacıyla 10 adet şamandıra, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne yerleştirildi. Deniz çayırlarının etkin korunması için alanda ihtiyaç duyulan şamandıra miktarı belirlendi. 2012 yılında, alanda sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve azalan balık popülasyonlarının yenilenmesi için, bölge balıkçılarının görüşleri alınarak, balıkçılığa kapalı alanlar ilan edilmesi sağlandı.
© Tahsin Ceylan
BİRLİKTE NELER BAŞARDIK?

 • Uzman akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla orfoz izleme çalışmaları gerçekleştirildi. Azalma eğiliminde olan orfoz popülasyonunun korunması için, korunan deniz alanlarında orfoz avcılığının yasaklanması yönünde tedbir önerileri hazırlandı. Su Ürünleri Tebliğ çalışmalarına teknik geri bildirim verildi.

 •     İlgili paydaşların katılımıyla Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Yönetim Planı hazırlandı. Plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında onaylandı.

 •     Alanda yürütülen çalışmaların yer aldığı Kaş Kekova’da Hayat Var Belgeseli hazırlandı ve yayınlandı. Alanın, Sürdürülebilir Turizm Planı hazırlandı.

 •     Kaş-Kekova ÖÇKB, 2001 yılından bu yana, WWF Akdeniz Programı tarafından Akdeniz Havzası ölçeğinde yürütülen bölgesel projelerde, Türkiye pilot alanı olarak yer almaktadır.


   

Alanda yürütülen çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere alandan sorumlu kamu kurumlarıyla işbirliği içinde devam etmektedir.

MedPAN (Akdeniz Deniz Koruma Alanları Yöneticiler Ağı) kurucu üyelerinden olan WWF-Türkiye, deniz koruma alanlarının ilanı ve etkin yönetimi, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal ve bölgesel işbirliklerini desteklemektedir.