NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK
© Mustafa alkaç

 • Deniz mahsülleri binlerce yıldır Akdeniz kültürlerinin merkezinde yer alıyor. Akdeniz’deki başlıca ekonomik faaliyetler içinde su ürünleri yetiştiriciliği ve ticari balıkçılığın yeri önemli. Amatör balıkçılık ta hızla gelişmekte. Ancak bugün erişilebilen balık rezervlerinin yaklaşık %80’i aşırı avlanma tehdidi altında. Akdeniz’de son 50 yılda, balık stoklarının gelişimi için çok önemli yaşam alanları olan Posidonia türü deniz çayırlarının yayılım alanlarının %34’ü yok oldu. Akdeniz aynı zamanda plastik kirliliği kapanında bulunmaktadır.

 • Balıkçılık sektörü, büyük sanayi işletmecilerinden, küçük ölçekli esnaflara kadar, her bir tür için değişik av aracı kullanan birçok farklı paydaştan oluşuyor.

 • Balıkçılık sektörünün bölgesel ekonomiye katkısı oldukça önemli. Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi (GFCM)’in 2016 verisine göre, Akdeniz balıkçılık faaliyetlerinin kolektif değerinin 3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Rezervlerin hızla azalması, yalnızca sualtı ekosistemini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda, civarda yaşayan ve hayatta kalmak için denize bağımlı olan insan topluluklarının gıda güvenliğini de tehdit edecektir.

 

Akdeniz’de aşırı ve yasa dışı balıkçılığın önlenmesi için acil tedbirler alınması gerekiyor;

 

 • Etkin izleme ve kontrol sistemlerinin oluşturulması

 • Daha sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerinin desteklenmesi

 • Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi

 • Balıkçılığa dayalı planlamaların uzun vadeli ve bölgesel odaklı yapılması

 • Bayrak türlerin ve habitatların korunması için yönetilen deniz alanlarının kullanılması

 • Amatör balıkçılığın düzenlenmesi

 • Bilinçli bir tüketim anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir.

 

WWF-Türkiye, Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliği, balıkçıların gelir kaynaklarının iyileştirilmesi ve balıkçılıkla ilgili yönetim süreçlerine katılımlarının sağlanması ile sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının arttırılmasını hedefleyen Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesini yürütüyor.

WWF
Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi

Akdeniz Havzası ölçeğinde, WWF Akdeniz Ofisi işbirliğiyle 9 ülkede yürütülen Proje’nin Türkiye pilot alanları Foça ve Mordoğan (İzmir), Kaş (Antalya) ve Erdemli (Mersin). Pilot alanlarda, Proje Danışma Kurulu’nun deneyimli uzmanlarının katkılarıyla, balıkçılar başta olmak üzere ilgili paydaşlarla bir araya geliyor, kooperatifler bilgilendiriliyor ve temel değerlendirme çalışmaları yapılıyor. İyi uygulama örneklerini yerinde gözlemlemek amacıyla ulusal ve bölgesel teknik geziler düzenleniyor.

© WWF
İnsanlar, Okyanuslar ve İklim Yararına Sorumlu Su Ürünleri Tüketimi Projesi

WWF-Türkiye aynı zamanda sürdürülebilir balıkçılık için bilinçli tüketim anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik, WWF-Avusturya Ofisi koordinasyonunda 17 ülkede yürütülen “İnsanlar, Okyanuslar ve İklim Yararına Sorumlu Su Ürünleri Tüketimi Projesi (FF2)”nin Türkiye’de balık yetiştiriciliğinde izlenebilirlik içeriğini ele alıyor.

Proje, Avrupa'da ve gelişmekte olan ülkelerde deniz ürünleri tüketim anlayışı ve üretim şekillerinin geliştirilerek, ekonomik, sosyal ve çevresel etkilere olumlu katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje uygulamasında Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri esas alınmaktadır.

Bİrlİkte Neler Başardık?
© WWF-Türkiye

 • Eylül 2018’de Malta’da GFCM (Genel Akdeniz Balıkçılık Komisyonu) tarafından düzenlenen Akdeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık Bakanlar Konferansı’na küçük ölçekli balıkçıların katılımı sağlandı.

 • Küçük ölçekli balıkçılık ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek ve küçük ölçekli balıkçılığın geleceğini değerlendirmek üzere 12 Eylül 2018’de Foça’da “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Bugünü ve Yarını” Çalıştayı düzenlendi.

 • Pilot alanlarda yürütülen çalışamalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere alandan sorumlu kamu kurumlarıyla işbirliği içinde devam etmektedir.