NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

WWF-Türkiye ve İş Dünyası

Sürdürülebilir bir ekonomi için yaşayan bir doğa gerekir.

© Shutterstock

İklim değişikliği ve doğal varlıkların kaybı ekonomiyi de tehdit ediyor. Doğayı korumak için birlikte çalışarak büyük ölçekte kalıcı sosyal ve ekonomik faydalar yaratabiliriz.

Neden İş dünyasıyla bİrlİkte çalışıyoruz?

Sağıklı ekosistemler olmadan başarılı bir ekonomik sistemin varlığı mümkün değil. İklim değişikliği, enerji güvenliği ve doğal kaynakların tahribatı gibi konular tüm topluluklar ve bu topluluklara bağlı şirketler için büyük riskler ortaya çıkarıyor. Bazı şirketler şimdiden stratejilerini sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirmeye başladı. Bazıları ise hangi adımları atması konusunda henüz emin değil.

WWF-Türkiye tam da bu noktada devreye giriyor. Doğru adımları atan şirketlerle sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi,  faaliyetlerini iyileştirmek isteyen şirketlerle de sağlıklı bir başlangıç için birlikte çalışıyoruz. Biliyoruz ki en etkili değişimlere ulaşmanın yolu çoğu zaman zor görünen işbirlikleri kurmaktan ve yapıcı çözümler bulmaktan geçiyor.

İş dünyasıyla yaptığımız uzun soluklu işbirliklerinden edindiğimiz deneyimler, bize büyük ölçekli ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için birlikte hareket etmenin çok etkili sonuçlar doğurduğunu gösterdi. Gezegenimiz için sağlıklı bir gelecek hayal ediyorsak, sivil toplumun iş dünyası ve kamuyla işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Nasıl işbirliği yapıyoruz?

WWF-Türkiye olarak her yıl çeşitli kurumlarla doğa koruma projeleri yürütüyor, Yeşil diploma programları ile ekolojik ayak izimizi küçültmek üzere çalışıyor, kurumlarda çalışma ve hediyeleşme biçimini değiştiriyor veya birlikte doğa gözlemine çıkıyoruz.

© WWF-Türkiye
iklim değişikliği, climate, climate change, iklim degisikligi, iklim, cop 21, cop, paris, yürüyüş, ...
BİRLİKTE MÜMKÜN

Doğa bize çok basit bir gerçeği pek çok yönüyle sürekli kanıtlıyor: birlikten kuvvet doğar. WWF-Türkiye olarak, insan ve doğanın uyum içinde yaşadığı bir dünya için çalışıyoruz. Bu geleceğe erişmek, ancak birlikte hareket edersek mümkün.

© WWF