NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

YEŞİL DİPLOMA PROGRAMLARI
© GÜNEŞ PANELLERİ

Tüketim alışkanlıklarımız gezegenin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Bugünkü gibi yaşamaya devam edersek 2030’da insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için iki gezegene ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden tüm dünyada ve tüm sektörlerde acilen cesur adımlar atılmalı.

Yeşil Ofis programı, şirketlerin ofis kaynaklarını sistematik bir şekilde değerlendirerek ilgili tasarruf kıstaslarının belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor.
Program, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarını bilgilendirerek harekete geçirmeyi  hedefliyor.

2011 yılından bu yana yürütülen program, Türkiye genelinde 100 ofisi ve 15 binin üzerinde çalışanı kapsıyor. 

10 Adımda Yeşil Ofis

  1. WWF-Türkiye ile Yeşil Ofis sözleşmesi imzalanır.

  2. Şirketin ilgili bölümlerinden katılımcılarla bir Yeşil Ofis ekibi kurulur, WWF-Türkiye'ye bildirilir.

  3. Değerlendirme formu doldurulur.

  4. İyileştirme yapılacak alanlar belirlenir ve rakamsal hedefler konur. Hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımları belirleyen “Çevre Yönetim Sistemi” oluşturulur.

  5. Ofiste, Yeşil Ofis hareketini başlatan ilk toplantı yapılır. WWF-Türkiye ekibi sunum yapar.

  6. Çalışanların konuyu sahiplenmesi için şirket tarafından iç iletişim faaliyetleri yürütülür.

  7. WWF-Türkiye'ye, üç ayda bir hedeflerle ve ilerlemeyle ilgili rapor verilir.

  8. Bir yılın sonunda denetimden geçirilen ofisler, hedeflere ulaşıldığı takdirde “Yeşil Ofis Diploması” alır.

  9. Yeşil Ofis logosu belirli kurallar çerçevesinde kullanılabilir ve Yeşil Ofis olmanın iletişimi yapılabilir.

  10. Gelecek yılın hedeflerini belirlemek üzere WWF-Türkiye ekibiyle bir araya gelinir.