NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

WWF
ORMANLAR
© Emmanuel Rondeau

Ormanlar ilk insanların onları barınak, yiyecek, su ve yakacak için kullanmalarından beri her gün hayatlarımıza dokunuyor. Günümüzde hala 300 milyon kişi ormanlarda yaşıyor ve bir milyonun üzerinde insan yaşamak için ormanlara bağımlı. Gezegenimizin kara alanının üçte birini kaplayan ormanlarda karadaki türlerin yarısından fazlası barınıyor.
 
Gezegenimizde birçok orman türü var ve hepsi hassas bir dengeye sahip. Sadece bir ağaç topluluğundan ibaret olmayan ormanlar ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mantarlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu bir ekosistem.

wwf
Neden Önemlİ?

Halk arasında orman; sadece bir ağaç topluluğu veya yakacak ihtiyacını karşılayan bir varlık olarak algılanmaktadır. Halbuki orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız tabiat faktörlerinin birlikte oluşturduğu doğal bir bütünlüğü ifade etmektedir.

© wwf

  • Ormanlar yiyecek, kâğıt, inşaat malzemesi, çikolata, ilaç ve soluduğumuz hava da dâhil olmak üzere bizlere birçok kaynak sağlıyor. Tatlı suyu filtreliyor, toprağı koruyor, su ve besin döngüsünü düzenliyor.

  • ​Ormanlar gezegenimizin akciğerleri, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit ve diğer sera gazlarını atmosferden çekip depoluyor.

  • Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’unda varlığını sürdüren ormanlar ülkemizde zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Dünya’nın birçok bölgesinde yok olmuş olan yüksek koruma değerine sahip doğal yaşlı ormanlarsa ülkemizde hala eşsiz yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

wwf
Biliyor muydunuz?

Ekonomik, ekolojik ve kültürel fonksiyonlara sahip olan ormanların ekolojik ve sosyal değerleri giderek daha çok ön plana çıkıyor.

© wwf