Ormanlar | WWF

NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

ORMANLAR

© Selin Devranoğlu

Ormanlar her gün hayatlarımıza dokunuyor. İlk insanların onları barınak, yiyecek, su ve yakacak için kullanmalarından beri... Günümüzde hala 300 milyon kişi ormanlarda yaşıyor ve bir milyonun üzerinde insan yaşamak için ormanlara bağımlı. Gezegenimizin kara alanının üçte birini ormanlar kaplıyor ve karadaki türlerin yarısından fazlası ormanlarda yaşıyor.
Gezegenimizde birçok orman türü var ve hepsi hassas bir dengeye sahip. Sadece bir ağaç topluluğundan ibaret olmayan ormanlar ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mantarlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu bir ekosistem.

Neden Önemlİ?

© Önder Ersin

Ormanlar yiyecek, kâğıt, inşaat malzemesi, çikolata, ilaç ve soluduğumuz hava da dâhil olmak üzere bizlere birçok kaynak sağlıyor. Ormanlar tatlı suyu filtreliyor, toprağı koruyor,  su ve besin döngüsünü düzenliyor. Bunların yanı sıra ormanlar gezegenimizin akciğerleri. İklim değişikliğine neden olan karbondioksit ve diğer sera gazlarını atmosferden çekip depoluyor.
Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’unda varlığını sürdüren ormanlar ülkemizde de zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Dünya’nın birçok bölgesinde yok olmuş olan yüksek koruma değerine sahip doğal yaşlı ormanlarsa ülkemizde hala eşsiz yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. 

Biliyor muydunuz?

Ekonomik, ekolojik ve kültürel fonksiyonlara sahip olan ormanların ekolojik ve sosyal değerleri giderek daha çok ön plana çıkıyor.

© Deniz Özüt WWF-Türkiye

PROJELERİMİZ