NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

ORMANLAR

Ormansız Akdeniz Olmaz, Ormanlarımıza Sahip Çıkalım!

© Brent Stirton / Reportage for Getty Images / WWF

İklim değişikliğinin Akdeniz ormanları üzerindeki olumsuz etkilerine karşı çalışıyoruz. Ormanların biyolojik çeşitliliği ile birlikte varlığını sürdürmesi ve bölge insanı için önem taşıyan ekosistem hizmeti sağlama kapasitesini korumayı hedefliyoruz.

Neden Önemlİ?

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz Havzası’nda ortalama sıcaklığın artması bekleniyor. Bu da bölgedeki kuraklığın şiddetinin ve sıklığının artıyor olması demek.


Sıcaklık artışının dolaylı etkileri arasında ormanlarda yangınların ve hastalıkların daha yaygın hale gelmesi, istilacı türlerin artması, bazı türlerin göç etmesi veya soyunun tükenmesi gibi önemli ekosistem değişiklikleri sayılabilir. Söz konusu değişiklikler ormanların sağladığı toprak koruma, su ve havanın temizlenmesi gibi ekosistem hizmetlerinde aksamalara yol açabilir. İklim değişikliğinden olumsuz etkilenen orman ekosistemlerinin, karbon depolama hizmetleri de sekteye uğrar.

 

Akdeniz ormanlarının korunmasını sağlamak için iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki olası olumsuz etkilerini, bu etkilerin nasıl ve ne zaman ortaya çıkacağını doğru bir şekilde öngörebilmek, iklim değişikliğinin çevresel ve sosyoekonomik etkilerinin hafifletmesi açısından önem taşır.

wwf
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Araştırmalar 2100 yılına kadar yaklaşık 2 derece artışın küresel ölçekte türlerin yüzde 30’unun yok olmasına neden olabileceğini gösteriyor. Akdeniz ormanlarının yer aldığı en kurak bölgelerden biri olan Konya ve çevresinde ise ortalama sıcaklıkların yaklaşık 4 derece artması bekleniyor. Söz konusu artışın ekosistemler üzerinde çok önemli olumsuz etkileri olacağı biliniyor. Ormanların, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı varlığını sürdürebilmesi, bu etkilere karşı direncinin güçlü olmasına bağlı.

© Ola Jennersten
WWF-Türkİye ne yapıyor?

WWF-Türkiye iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki mevcut ve olası etkilerinin irdelenmesi, bu etkilere karşı önlemler geliştirilmesi, pilot çalışmalarla söz konusu önlemlerin uygulanması ve Akdeniz ülkeleri arasında deneyim paylaşımı için çalışıyor. Bu çalışmalar sayesinde araştırmacılar ve uygulayıcılar (orman idarecileri ve plancıları) arasındaki koordinasyon artırılıyor. Gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde ormanların, değişmesi beklenen iklim koşullarına hazırlanması hedefleniyor.  

Nasıl yapıyoruz?

Proje Konya ve Karaman çevresindeki Akdeniz ormanlarının ve ekosistem hizmeti sağlama kapasitelerinin uzun vadeli korunması amaçlayan dört bileşenden oluşuyor.

I. Etüd-Araştırma
Pilot alanlarda iklim değişikliğinin etkilerinin niteliğini ve niceliğini ortaya koymak.
 
II. Pilot Planlama-Uygulama
İklim değişikliğine karşı uyum tedbirlerini geliştirmek ve bu tedbirleri orman amenajman planına entegre ederek ormanın direncini arttırmak.

III. Kapasite Geliştirme
İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkileri ve ormanların iklim değişikliğine uyumu konusunda orman ve korunan alan idarecileri/plancılarına yönelik bilgilendirme ve teknik kapasite artırım çalışmalarını yürütmek.

IV. Bölgesel İşbirliği
Akdeniz havzasında, ormanların iklim değişikliğine uyumu ile ilgili bilgi, araç ve yöntem paylaşımlarını yürütmek.

KİMİNLE ÇALIŞIYORUZ: Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu Projesi, WWF-Türkiye tarafından Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi işbirliğiyle yürütülüyor.

WWF
Neler Başardık?

Orman Genel Müdürlüğü ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 750 bin hektarlık orman alanının yönetim planlarına iklim değişikliğine uyum önerileri dâhil edildi. Yaklaşık 50 bin hektarlık alan için ayrıntılı iklim değişikliğine uyum reçeteleri hazırlandı ve yönetim planlarına eklendi. Yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla iklim değişikliğine uyum konusu, orman yönetiminde daha öncelikli bir yere geldi ve araştırma projeleri artırıldı.

© Thomas Cristofoletti