Ada Sulak Alanları | WWF

NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

Ada Sulak Alanlarının Korunması

© WWF-Türkiye

Ada sulak alanları çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşayabileceği özgün ekosistemler oluşturuyor, onlar için birer sığınak görevi görüyor; göçmen kuşlar bu bölgeleri göç sırasında konaklamak için kullanıyor. İnsanlar ise bu alanlardan tarımsal faaliyetler ve rekreasyon amacıyla faydalanıyor.

Küçük sulak alanlar olan Türkiye’nin ada sulak alanları, çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas durumda. Türkiye’nin ada sulak alanları turizm faaliyetleri, yapılaşma ve kirlilik nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

Ülkemizin ada sulak alanlarına ilişkin bilgimiz yok denecek kadar az. 

WWF-Türkiye, saha çalışmalarıyla ada sulak alanlarının envanterini çıkarıyor, sulak alanların onlara bağlı canlılar ve insanlar için önemine dikkat çekiyor ve bu alanların sağlıklı ekosistemler olarak varlığını sürdürmesi için gerekli koruma önlemlerini belirliyor.