NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

HEDEF DIŞI AVCILIK
© Jordi Chias
Akdeniz’de Hassas Türlerin Hedef Dışı Av Oranlarının Anlaşılması Ve Azaltma Çalışması: Çok Taraflı Ortak Çalışma Örneği

Balıkçılık sırasında hedef dışı türlerin ağlara yakalanmaları küresel ölçekte çözüm üretilmek için üzerinde çalışılan öncelikli bir konu. Akdeniz Havzası’nda da balıkçılık av araçları ile deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve kıkırdaklı balıklar gibi hassas türlerin hedef dışı avlanması, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Önemli Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi tarafından hazırlanan Akdeniz Eylem Planı ve eklerinde yer alan öncelikli konulardan biri.
Akdeniz Havzası’nda hedef dışı türlerin yaygın kullanılan av araçlarına yakalanma oranlarını belirlemek için standart veri toplama yöntemini geliştirmek, deniz memelileri, deniz kuşları, deniz kaplumbağaları ve kıkırdaklı balıkların hedef dışı avlanma oranlarını düşürecek iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesine ilgili tüm paydaşların katılımıyla katkı sağlamak üzere MAVA Vakfı tarafından desteklenen bölgesel ölçekte çok taraflı projede, Türkiye’de Doğa Derneği ve DEKAMER ile birlikte çalışıyoruz.