NE ARAMAK İSTERSİNİZ.

İLKELERİMİZ
© WİLLİAM DALLY

WWF-Türkiye, küresel, siyasetten bağımsız, çok kültürlü ve tarafsızdır.


Çalışmalarında en yeni bilimsel verilerden yararlanır.
 

Alan projeleri, siyasi girişimler, kapasite artırımı ve eğitim çalışmalarının bileşiminden yararlanarak somut doğa koruma çözümleri oluşturur.
 

Yerel halkı ve toplulukları, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak alan programlarının planlanmasına ve yürütülmesine dahil eder.
 

Diğer kuruluşlar, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla ortaklıklar kurar.
 

Çalışmalarını düşük maliyetlerle ve verimli bir biçimde yürütür; destekçilerinden elde ettiği mali kaynakları sorumlu kullanır.

BAĞIŞÇI HAKLARI

DHKV (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak, Bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

 

 • STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,

 • Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,

 • Güncel finansal bilgilere ulaşım,

 • Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

 • Uygun bir teşekkür edilmesi,

 • Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,

 • Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

 • Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,

 • Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,

 • Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Vakfımız "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmiştir.​

 

Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Doğal Hayatı Koruma Vakfı/WWF-Türkiye tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz Vakfımıza ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

 

 

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Vakfımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen bağışçılarımızın:

 

 

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararınıyasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.​

 

Yukarıda sayılan bu talepler, uyelik@wwf.org.tr adresine e-posta iletilerek her zaman Vakfımıza aktarılabilir.

VERGİ MUAFİYETİ

Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı vergi dışında bırakılmıştır. Böylece, Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefi tüm bağışçılar, bağış ödemelerini, o yıla ait gelirlerinin % 5’ini aşmamak kaydıyla vergiden düşebilecekler.