Plastiksiz Denizler | WWF

What would you like to search for?

PLASTİKSİZ DENİZLER

© Troy Mayne/ WWF

Her yıl yaklaşık 8 milyon plastik denizlere karışıyor! Tüm dünya liderlerine çok geç ol madan harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz! Plastik kirliliğine hayır.