SuDünyanın neredeyse tamamı sularla kaplı olmasına rağmen tatlı su kaynakları gezegen üzerindeki su kaynaklarının sadece %2,5’ini oluşturur. Bu suyun %70’i de buz ve kar kütlelerinde saklıdır. Tatlı su ekosistemleri dünya yüzeyinin sadece %1’ini oluştururken dünya üzerindeki bilinen hayvanların %10’una ev sahipliği yapar.
Su, yeryüzündeki tüm canlılar için vazgeçilmezdir. Yeterli ve iyi kalitede suyun varlığı; tatlı su ekosistemlerinin, insanlığın, gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurudur. Günümüzde su kaynakları üzerindeki baskılar kentsel kullanım, sulama, enerji ve üretim faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor. Dünyada yaklaşık 700 milyon insan 43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor. 2,7 milyar insan ise yıl içerisinde en az 1 ay su kıtlığı yaşayan havzalarda yaşamını sürdürüyor.

Bugün doğal kaynakların ve özellikle su kaynaklarının kısıtlı olması 21. yüzyılda karşımıza çıkan başlıca zorluktur. Su kaynaklarının devamlığı gıda ve enerji güvencesi, ekonomik büyüme, iklim değişikliğiyle mücadele veya biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi gibi birçok konunun temelini oluşturur. Bu nedenle, su kaynaklarının kısıtlı olması veya aşırı kullanımı sadece bu konuyla ilgilenenlerin meselesi olmaktan çıkıp herkesi ilgilendirir hale gelmiştir. Hükümetlerin ve iş dünyasının orta ve uzun vadede koyduğu hedeflere ulaşması önünde bir risk oluşturur hale gelmiştir. İş dünyasının, hükümetlerin ve doğanın paylaştığı ortak riskten hareketle su kaynakları konusunda ortak hareket etmenin altını çizmek gerekir.

 
© Frank Parhizgar / WWF-Canada
Konya'nın Geleceği Suyun Verimli Kullanımında
© Frank Parhizgar / WWF-Canada

 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye