Su KoruyuculuğuNeredeyse tüm ekonomik faaliyetler bir şekilde su kaynaklarına bağımlıdır. Birey olarak tükettiğimiz her ürünün üretim sürecinde suya ihtiyaç duyulur. Tüm bu süreçler faaliyete bağlı olarak Türkiye’de ya da dünyanın bambaşka bir köşesinde bir nehir havzası üzerinde etki bırakır.
Su koruyuculuğu, kısıtlı su kaynaklarını etkin kullanmanın bir adım ötesine taşıyan bir yaklaşımdır. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine de katkı vermeyi hedefler. WWF, su konusunda tüm taraflarla su ayak izlerini azaltmak ve su koruyucusu olmaları için çalışır. Bireysel su kullanımının ötesine geçerek tüm üretim süreçlerinde kullanılan su miktarının azaltılmasını hedefler. Sağlıklı işleyen tatlı su ekosistemleri için su kaynaklarını koruyan, gözeten ve çözüm üreten bir yaklaşımdır.

WWF geliştirdiği farklı araçlarla iş dünyasının nehir havzası ölçeğinde destekleyici ve savunucu bir rol tanımlamayı hedefler.


SU AYAK İZİ NEDİR?

Su ayak izi, doğrudan ve dolaylı su kullanımını hesaplamak için kullanılan küresel ölçekte kabul gören bir göstergedir.
Bir bireyin, toplumun veya iş kolunun su ayak izi hesaplanabildiği gibi bir ülkenin için de hesaplanabilir.  Doğrudan su kullanımı içme suyu ve hijyen için kullanılan su miktarını ve dolaylı su kullanımını ise mal ve hizmetleri üretmek için gerekli su miktarını kapsamaktadır. Dolaylı kullanım aynı zamanda “sanal su” olarak da tanımlanır.

Su ayak izi bir ülkenin geneli için de hesaplanabilir ve o ülke içerisinde tüketilen tüm mal ve hizmetlerin üretimi için kullanılan toplam tatlı su miktarını ortaya koyar. Bu hesaplama, aynı zamanda uluslararası ticarete konu olan tüm mal ve hizmetlerle birlikte ticareti yapılan sanal su miktarını da ortaya koymaktadır. Bu hesaplamaya o ülkenin tüketiminin su ayak izi denir.

Bir ülkede üretimin de su ayak izi hesaplanarak su ayak izinin tarım, sanayi ve evsel kullanım gibi bileşenleri de ortaya koyulabilmektedir. 

Örneğin küresel ölçekte üretimin su ayak izinin %92’si tarım kaynaklıdır. Bu hesaplama sadece doğrudan kullanılan su miktarını değil yağışlar, buharlaşma miktarı ile üretimin neden olduğu kirli su kaynağını temizlemek için kullanılması gereken su miktarını da hesaplamalara dâhil eder.

Tüketim alışkanlıklarınızın su kaynakları üzerinde yarattığı baskıyı ölçmek ve bu baskıyı azaltmak için alabileceğiniz önlemleri öğrenmek için
tıklayın.
 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye

ÇALIŞMALARIMIZDAN HABERDAR OLUN