WWF-Türkiye'nin HES StratejisiWWF-Türkiye, doğru yerde doğru HES planlaması ile su kaynaklarımızdan hidroelektrik üretimi amacıyla faydalanırken, nehir ekosistemlerinin sağlığının, hizmetlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının da mümkün olduğu görüşündedir. Bunun için, HES planlamaları Entegre Havza Yönetimi planlaması çerçevesinde yapılandırılmalı, HES'lerin sosyal, ekonomik ve çevresel etki analizleri bağımsız, bilimsel ve katılımcı süreçlerle gerçekleştirilmeli, etkin denetim mekanizmaları kurulmalı, bu mekanizmaların işlerliği sağlanmalı ve hidroelektrik sektörü katı ve ölçülebilir sürdürülebilirlik standartlarına bağlı olarak gelişmelidir.

WWF-Türkiye, sürdürülebilir hidroelektrik uygulamalarının diyalog ve çözüm odaklı bir süreç çerçevesinde teşvikini hedefliyor. Sürdürülebilir hidroelektrik ilkelerinin uygulanmasının teşviki için ilgili aktörlerin yararlanabileceği, bilimsel temele dayalı araçlar geliştirilmesi planlanıyor. WWF-Türkiye bu çerçevede “Türkiye'de Sürdürülebilir Hidroelektrik Üretimine Doğru” başlıklı bir strateji oluşturdu. Söz konusu strateji 3 temel hedefe odaklanıyor:

1. HES işletim süreçlerinde "Çevresel Akış" uygulamalarının teşvik edilmesi ve ilgili paydaşların çevresel akış konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi.

2. İlgili paydaşlar arasında “Sürdürülebilir Hidroelektrik” kavramının yaygınlaşması, sürdürülebilirlik kriterlerinin geliştirilmesi ve uygulamalarının teşvik edilmesi.

3. Türkiye’deki HES mevzuatının Avrupa Birliği standartları çerçevesinde yeniden yapılandırılması.
 
 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye

DAHA FAZLA BİLGİ?