Doğal AlanlarWWF-Türkiye, ekosistem bütünlüğü ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlarda çalışıyor.
Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan biyocoğrafik bölgelerinin bir arada bulunduğu Türkiye’de iklimsel ve coğrafik özelliklerinin kısa aralıklarla değişmesi pek çok tür için elverişli doğal yaşam alanlarının oluşmasını sağlıyor.

Nadir ekosistemleri ve doğal alanları koruyarak Dünyadaki yaşamın devamlılığını sağlayabiliriz. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bu alanlarda eşsiz hayvan ve bitki türleri yaşam buluyor. Türkiye’nin buluşturduğu Karadeniz Havzası ve Akdeniz Havzası aynı zamanda WWF’in doğa koruma açısından öncelikli olarak belirlediği 35 alanlardan.

Türkiye’nin taraf olduğu pek çok sözleşme öncelikli alanların ve ekosistemin sağlığı açısından önemli olan biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlıyor. Türkiye’de mevcut koruma politikalarının iyileştirilmesi, uzun vadeli doğa koruma stratejilerinin oluşturulması ve alanların koruma statüsü kazanması için çalışan WWF-Türkiye, proje yürüttüğü alanlarda iyi örnek uygulamaları geliştiriyor. Örnek uygulamaların Türkiye’deki benzer alanlara yaygınlaştırılması için kurumlarla işbirliği yapıyor.