Büyük Menderes HavzasıÜlkemizdeki 25 akarsu havzasından biri olan Büyük Menderes Havzası, bölge için önemli bir su kaynağı. Büyük Menderes Nehri Afyon’un Dinar İlçesi’nden doğar; Uşak, Denizli ve Aydın illerinden geçerek Ege Denizi’nden dökülür. Büklüm büklüm çizdiği yol üzerinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Büyük Menderes Havzası, taşıdığı alüvyonlarla bugün en verimli tarım arazilerine sahip.

Neden Buradayız?

Büyük Menderes Nehri başta tarım olmak üzere sanayi ve turizm sektörlerinin su ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlıyor. Havzada faaliyet gösteren sektörler Büyük Menderes Havzası üzerinde baskı yaratıyor. Bununla birlikte su, kalite ve miktar olarak etkin biçimde kullanılmıyor. Büyük Menderes Havzası’nda tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklara bağlı olarak oluşan su kirliliği, havza genelinde yaşayan 2,5 milyon kişiyi ve havzadaki ekolojik değerleri tehdit ediyor. Havza içerisinde yaşanan en önemli sorunun havza sınırları ile idari sınırların birbiriyle örtüşmemesinden kaynaklanan su yönetimi konusu olduğu söylenebilir.

Ne Yapıyoruz?

Büyük Menderes Havzası’nda suyun yönetimi ve kullanımı konusunda tarafları bir araya getirerek kararların bütüncül bir bakış açısıyla alınmasını sağlayacak entegre havza yönetimi yaklaşımının benimsenmesi için Yaşayan Nehirler Yaşayan Ege Projesi'ni gerçekleştirdik. CocaCola Hayata Artı Vakfı, YADA (Yaşama Dair Vakıf), EKODOSD ve Ege Derneği işbirliğiyle yürütülen proje havzada suyun etrafında oluşan ekolojik, sosyal, idari ve iktisadi sorunların çözümünde katılımcılık ve sürdürülebilirlik amaçlandı. Havza ayrıca WWF'in uluslararası ağı tarafından öncelikli sulak alan ilan edildi. WWF'in Su Koruyuculuğu programı kapsamında bölgede bilgilendirme çalışmaları ve toplantılar düzenleniyor. 

Bugüne Kadar Neler Yaptık?
WWF Su Koruyuculuğu Programı
• WWF'in uluslararası ağı tarafından öncelikli sulak alan ilan edilen havzada, sektörel tarafları bir araya getirerek su yönetimi sorununu çözebilmek için toplantılar gerçekleştirildi.

Yaşayan Nehirler Yaşayan Ege Projesi
• YADA, Ege Derneği ve EKODOSD işbirliğinde Büyük Menderes Havza Atlası hazırlandı.
• Bugün Türkiye’de örnek gösterilen su kalitesi izleme çalışması gerçekleştirildi.
• Su kalitesi izleme konusunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tüm taraflar bir araya getirildi.

Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi
• Bafa Gölü Tarımsal Yapı Analizi hazırlandı.
• Pilot uygulamayla %50’lik su tasarrufu ve %50’lilik verim artışı sağlandı.
• 200 çiftçinin katılımıyla sulama konusunda çiftçi eğitimleri düzenlendi.
• Deneyim paylaşımı gezisiyle Konya Havzası’ndaki iyi uygulamalar çiftçilerle paylaşıldı. 
 
© WWF-Türkiye
Büyük Menderes Nehri
© WWF-Türkiye
Künye: Büyük Menderes Havzası
Havza alanı: 24.873km2
Su alanı: 1.732 km2
Başlıca geçim kaynakları: hayvancılık, tarım, sanayi, turizm
Havzada yaşayan kişi sayısı: 2,5 milyon
Havzada su ne için kullanılıyor? %79 Tarım; %21 Endüstriyel + Evsel amaçlı